Uw zoekacties: Ontwerp-tekeningen voor de bouw van een kleuterschool te Bee...

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Archief van het parochie- en schoolbestuur
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
Beheer van eigendom en kapitaal
Onroerende goederen
Schoolgebouwen

Tekeningen voor de bouw en uitbreiding van een RK kleuterschool te Beek, 1955 en z.d.
Bouwtekening
366 Ontwerp-tekeningen voor de bouw van een kleuterschool te Beek. Lichtdruk, 1955
Datering:
1955
Beschrijving:
Ontwerp-tekeningen voor de bouw van een kleuterschool te Beek. Lichtdruk
Adres:
Beek, Sint Martinusstraat  
Gemeente:
Montferland
Vervaardiger:
Arch. bureau Clerx, Beek
Opdrachtgever:
R.K. Schoolbestuur Beek
Afmeting:
72x37 cm, 72x50 cm
Schaal:
1:100
Omvang:
2 stukken
 
 
 
Naar boven