Uw zoekacties: Veranderen hotel (De Zwaan)
Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Bouwvergunningen
Bouwdossier
222 Veranderen hotel (De Zwaan)
Datering:
16-04-1909
Beschrijving:
Veranderen hotel (De Zwaan)
Adres:
Steenderen, Dorpsstraat 16  
Vergund adres:
Steenderen, Dorpsstraat 10  
Datering vergunning:
16-04-1909
Gemeente:
Bronckhorst
Kadastrale duiding:
Steenderen, sectie O 913
Tekeningen:
Ja
Opmerkingen:
Geen vergunning aangetroffen, aanvraag gewaarmerkt.
Ga naar dit stuk:
 
 
 
Naar boven