Uw zoekacties: Plaatsen carport

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
234 Dossiernummer 234
Bouwdossier
234.4 Plaatsen carport
Datering:
2007
Beschrijving:
Plaatsen carport
Adres:
Doetinchem, Kerkweg 51  
Datering vergunning:
2007
Gemeente:
Doetinchem
Kadastrale duiding:
Doetinchem
Notabene:
De constructieberekeningen gerelateerd aan de archieftoegang 0767 zijn momenteel in het bezit van de gemeente Doetinchem. Indien men interesse heeft om deze berekeningen in te zien, kan een afspraak worden gemaakt met het bouwloket van de gemeente Doetinchem.
Ga naar dit stuk:
Is onderdeel van:
 
 
 
Naar boven