Uw zoekacties: verbouw dubbele woning
Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
511 Dossier met bouwvergunning(en)
Bouwdossier
1 verbouw dubbele woning
Datering:
10-11-1976
Beschrijving:
verbouw dubbele woning
Adres:
Lichtenvoorde, Bleekwal 7  
Datering vergunning:
10-11-1976
Gemeente:
Oost Gelre
Nummer vergunning:
255
Opmerkingen:
zie Bleekwal 5 Lichtenvoorde
Ga naar dit stuk:
 
 
 
Naar boven