Uw zoekacties: Woonhuis en uitbreiding hotel en schuur, ca. 1896

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Bouwtekeningen
Bouwtekening
128 Woonhuis en uitbreiding hotel en schuur, ca. 1896
Datering:
ca. 1896
Beschrijving:
Woonhuis en uitbreiding hotel en schuur
Adres:
Zeddam  
Gemeente:
Montferland
Kadastrale duiding:
Op inv.nr. 0128-12 (de schuur): sectie B nr. 382 [niet goed leesbaar]
Vervaardiger:
H.J.L. Ovink Sr
Opdrachtgever:
Hotel Montferland
Achtergrondinformatie:
(Uitgevoerd) aanneemsom Fl. 4949,00
Objectnummer:
289
Omvang:
11

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Naar boven