Uw zoekacties: Ontwerp-tekening van gevels, doorsnede en plattegrond voor d...

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
Aanvulling
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
1954-1970 en z.d.
Bouwtekening
2472 Ontwerp-tekening van gevels, doorsnede en plattegrond voor de bouw van een berging bij een verenigingsgebouw te Loil voor het RK kerkbestuur te Didam. Lichtdruk, 1970
Datering:
1970
Titel:
Plan voor het bouwen v.e. berging bij het verenigingsgebouw v.h. R.K. kerkbestuur Wehlsew. 36
Beschrijving:
Ontwerp-tekening van gevels, doorsnede en plattegrond voor de bouw van een berging bij een verenigingsgebouw te Loil voor het RK kerkbestuur te Didam. Lichtdruk
Gemeente:
Didam
Kadastrale duiding:
F 1784
Afmeting:
74x52 cm
Schaal:
1:100
Omvang:
1 stuk
 
 
 
Naar boven