Uw zoekacties: Katholiek Thuisfront afdeling Lichtenvoorde, 1947-1950

0111 Katholiek Thuisfront afdeling Lichtenvoorde, 1947-1950

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij akte van 29 september 1946 wordt te Utrecht opgericht de Stichting Katholiek Thuisfront. De stichting beoogt de "geestelijke beïnvloeding van de katholieke militairen op zodanige wijze, dat gedurende de jaren welke zij in dienst doorbrengen, hun kansen geboden worden tot een ontwikkeling tot volwaardige katholieke mannen."

Elke parochie in Nederland vormt een parochiële afdeling en werkt onder een eigen gekozen bestuur. De besturen van de afdelingen, behorende tot eenzelfde dekenaat, kiezen een dekenaal vertegenwoordiger. De vertegenwoordigers van de dekenaten, die tezamen een gewest vormen, zijn leden van het gewestelijk comité, dat onder het voorzitterschap staat van een gewestelijk commissaris, die wordt aangewezen in overleg met het hoofdbureau. Het hoofdbureau staat onder toezicht van een directeur, benoemd door de raad van toezicht, welke is samengesteld uit vertegenwoordigers van de grote landelijke katholieke verenigingen.

De taak van de parochiële afdeling is het bewaren van het contact tussen de militair en zijn vroegere milieu: voorbereiding van aanstaande militairen, correspondentie met en toezending van plaatselijk nieuws aan militairen, opvangen van militairen die zijn gedemobiliseerd en steunen bij het wederopnemen in de burgermaatschappij. Bovendien werken de plaatselijke afdelingen mee aan de door het hoofdbureau geleide acties en verlenen zij financiële steun aan het hoofdbureau.

Kenmerken

Datering:
1947-1950
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
0,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0111 Katholiek Thuisfront afdeling Lichtenvoorde, 1947-1950
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0111
 
 
 
Naar boven