Uw zoekacties: Huis Bergh, (828) 1227-1842
0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Voorwoord
1.2. Geschiedenis van het archief
1.3. Toelichting tot den inventaris
Inleiding 1932
2.1. Voorwoord
2.2. Inleiding
2.3. Lijst van platen
2.4. Alphabetische lijst der in de inleiding opgenomen stamboomen
Supplement 1932-1957 * 
Toelichting. * 
Bijlagen
3.1. Bijlage I
3.2. Bijlage II
Inleiding 'Varia' * 
De naam Varia is gegeven aan een verzameling geschreven en gedrukte stukken die niet geplaatst konden worden in het kader van de gedrukte inventaris. Ze zijn ten dele afkomstig uit schenkingen of aankopen, doch het grootste gedeelte bestaat uit wel uit het archief Bergh afkomstige, doch-zoals gezegd-niet in te delen stukken. De varia zijn opgeborgen in de rechtse charterkast, na het eigenlijke archief van het Huis Bergh. Wegens het heterogene karakter van de varia is niet getracht een systematische indeling te maken, doch zijn de stukken voetstoots beschreven.
Januari 1968
Mr. A.P. van Schilfgaarde
Regesten van oorkonden
Het archief van het Huis Bergh door
Mr. A.P. Van Schilfgaarde
Regestenlijst van oorkonden
Eerste stuk (828-1490)
Verschenen in het jaar MCMXXXII
N.V. Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen
De aanwezige zegels zijn van groene was, voor zooverre niet bij de beschrijving is aangegeven, dat zij van witte, bruine of roode was zijn vervaardigd.
Regesten van brieven
In mijn inleiding tot de Inventaris van het archief van het Huis Bergh, die ik in 1932 schreef, vermeldde ik, dat het in mijn bedoeling gelegen had als eind van de brievenlijst dezelfde datum aan te houden als van de regestenlijst van oorkonden, nl. 6 November 1586, dag van overlijden van graaf Willem IV van den Bergh, doch dat het aantal brieven uit de 16e eeuw zoo groot was, dat het voortzetten van de briefregesten meer tijd en plaatsruimte in beslag zou nemen dan ervoor beschikbaar kon worden gesteld. Om die reden was dan 3 Mei 1511, dag van het overlijden van graaf Willem III van den Bergh, als einddatum genomen.
In den loop der jaren ben ik er in geslaagd ook de briefregesten van 1511- 1586 te voltooien, die thans, omdat drukken te kostbaar zou zijn, in dezen vorm worden gepubliceerd.
De ruim 2000 regesten over de jaren 1511-46, dus van de brieven tijdens de regeering van graaf Oswald II geschreven, zijn in de normale regestenvorm weergegeven, die van het tijdperk van graaf Willem IV, bijna 3500 in aantal, zijn in verkorten vorm vervaardigd. Als achtste stuk volgt een index op de namen, voorkomende in het 3de-7de stuk, met verwijzing naar de nummers der regesten.
Vóór het derde stuk, dat hier volgt, is opgenomen een lijst der inventarisnummers, waarin de regesten te vinden zijn. De meerdere a-nummers zijn weliswaar geheel gelijk aan de respectievelijke nummers zonder deze toevoeging, maar hebben betrekking op stukken uit het Koninklijk Huisarchief (Inv. n. 727 en 1137), die eertijds behoord hebben tot het archief van het Huis Bergh en thans gedeponeerd zijn in laatstgenoemd archief, (zie mijn Inventaris, eerste stuk blz. XI).
Najaar 1952. van Schilfgaarde. * 
Inventaris
Stukken van verschillenden aard, waarvan niet gebleken is, op welke wijze zij in het archief Bergh zijn gekomen
7350 Acte, waarbij een rentebrief door Gerit Kribbert aan Lambert van Venhuiffen en diens vrouw Cathrine Nylen wordt overgedragen, 1592
0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
4. Inventaris
Stukken van verschillenden aard, waarvan niet gebleken is, op welke wijze zij in het archief Bergh zijn gekomen
7350
Acte, waarbij een rentebrief door Gerit Kribbert aan Lambert van Venhuiffen en diens vrouw Cathrine Nylen wordt overgedragen, 1592
Datering:
1592
Omvang:
1 charter
NB:
De oorspronkelijke rentebrief, waardoor deze was gestoken, ontbreekt thans.
Raadpleegbaarheid:
De archieven van Huis Bergh berusten in het muntgebouw bij kasteel Bergh te 's-Heerenberg. Voorzover de documenten niet reeds middels aan de webinventaris gekoppelde scans geraadpleegd kunnen worden, is een bezoek aan de raadpleegruimte in het muntgebouw noodzakelijk. Daartoe dient via het centrale adres van ECAL (tel. 0314-787078) een afspraak gemaakt te worden. Het muntgebouw, (Muntwal 1, 's-Heerenberg) is doorgaans dinsdags op afspraak van 09.00 -16.30 uur toegankelijk
Inventaris 'Varia'

Kenmerken

Datering:
1227-1842
Raadpleegbaarheid:
De archieven van Huis Bergh berusten in het muntgebouw bij kasteel Bergh te 's-Heerenberg. Voorzover de documenten niet reeds middels aan de webinventaris gekoppelde scans geraadpleegd kunnen worden, is een bezoek aan de raadpleegruimte in het muntgebouw noodzakelijk. Daartoe dient via het centrale adres van ECAL (tel. 0314-787078) een afspraak gemaakt te worden. Het muntgebouw, (Muntwal 1, 's-Heerenberg) is doorgaans dinsdags op afspraak van 09.00 -16.30 uur toegankelijk
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Huis Bergh
Omvang:
180
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0214
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven