Uw zoekacties: Gezondheidscommissie Winterswijk, 1903-1934

0267 Gezondheidscommissie Winterswijk, 1903-1934

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De commissie werd ingesteld door het Rijk n.a.v. de totstandkoming van de Woningwet 1901. De leden werden o.a. gerecruteerd onder de artsen in de ingedeelde gemeenten en bij voordracht benoemd. De commissie hield zich bezig met allerlei zaken betreffende de openbare hygiëne, zoals huisvesting, levensmiddelenkwaliteit, drinkwatervoorziening, zuigelingenzorg, voorlichting ter bestrijding van epidemieën en kwakzalverij etc. Zij kon de gemeentebesturen gevraagd en ongevraagd van advies dienen en zelfstandig onderzoeken en enquetes uitvoeren. Woningonderzoeken der commissie leidden tot de oprichting van de eerste woningbouwverenigingen in de regio. Een zeer aktieve secretaris der commissie werd derhalve zelfs posthuum vereeuwigd in de naamgeving van de Van der Breggenpoort in de Winterswijkse woonwijk Scholtenenk.
Commissievergaderingen en openbare zittingen werden gehouden in het Gemeentehuis te Winterswijk, waar men over een vergaderruimte en eigen archiefkast beschikte. De handbibliotheek der commissie, beschreven onder Documentatie, werd op de zolder van het Gemeentehuis aangetroffen en vormt eveneens een afspiegeling van hetgeen waarmee men zich bezighield.

Kenmerken

Datering:
1903-1934
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
2,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0267 Gezondheidscommissie Winterswijk, 1903-1934
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0267
Categorie:
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven