Uw zoekacties: Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland, 1948-1979 (2000)

0552 Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland, 1948-1979 (2000)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1948 werd opgericht de "Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland. Welvaartsstichting voor Achterhoek, Graafschap en Liemers". Deze stichting had als standplaats Doetinchem en bestond tot 1 januari 1979.
In het kantoor van de Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland was gestationeerd een consulent voor maatschappelijke aangelegenheden.
De heer J. Blok werd in 1963 als consulent voor samenlevingsopbouw van de Stichting Gelderland gestationeerd in Doetinchem. In 1976 ging deze met pensioen en werd opgevolgd door de heer D. Bod. Later werd deze bijgestaan door de heer J.H. Versluis.

Literatuur: Verheijen, L.P.W. en B. te Mebel (red.), Maatschappelijke opbouw in Gelderland. Een bundel opstellen en interviews samengesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Gelderland te Arnhem, Zutphen, 1989
In het algemeen moet opgemerkt worden dat het archief van de stichting voor een overgroot deel bestaat / bestond uit toegezonden stukken van andere organen.
De oorspronkelijke omvang van het archief vóór bewerking bedroeg 28 strekkende meter. Uiteindelijk bleek 10,5 strekkende meter hiervan voor blijvende bewaring in aanmerking te komen.
Inventaris
Lijst van vernietigde stukken
0552 Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland, 1948-1979 (2000)
Inventaris
Lijst van vernietigde stukken
Interkerkelijke Stichting voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost Gelderland
Contactdag Vormingscentrum Renkum (Kerk en recreatie)
Convocaties en uitnodigingen
PvdA-rapport Oost Gelderland/Twente in de Lift
Jongeren van de ABTB
Beroepenvoorlichting
Stichting Scholen voor scheppende handen
Landelijke Stichting bijstand buitenlandse werknemers
Belangengemeenschap Gelders Rivierengebied
Stichting landelijk orgaan welzijnsstichtingen
Wet- en regelgeving op talloze terreinen
Stichting ontwikkelingsorganisatie Noord Limburg
Belangengemeenschap Twente-Oost Gelderland
Regio Rijn-Waal
Overleg Gelderse onderzoekers
Planologie Provincie Gelderland
Kamer-stukken
Twente-Oost Gelderland (TOG)
Open sollicitaties
Dienstregelingen openbaar vervoer Euregio
Euregio
Stichting Gelderland voor Maatschappelijk werk
Aanvragen documentatie
Aanschaf kantoorbenodigdheden
Provinciale Planologische Dienst
Studiegroep gemeentelijke en regionale vraagstukken
Stichting "Ons dorp kan schoner"
Statistieken Arbeidsmarkt
Provinciale stuurgroep Jeugdwerkloosheid
Provinciaal Comité Aktie Vluchteling
Kerncommissie Cultureel Centrum Zutphen, 1973
Krantenknipsels (3 dozen)
Brochures Euregio
Beroepenvoorlichting, 1966, 1967
Inventarisatie verenigingsaccomodaties, 1970
Scholing, maatschappelijke vorming, cursusaanbod 1970-1972
Europa van Morgen, 1976-1978
Arbeitsgruppe Europäischen Grenzregionen
Europees parlement (1 doos)
Brochures Natuur en Landschap
Euregio Rapport met bijlagen
Regionale problemen (Europees) niet betreffende de Achterhoek/Liemers
Brochures Europese Gemeenschap, -Parlement, stedenbouw en volkshuisvesting
Strukturuntersuchung/Struktuuronderzoek Twente, Oost-Gelderland, Westmunsterland, Grafschaft Bentheim
Kriteria onderzoek subsidieregelingen, 1976
Richtlijnensalarisadministratie, 1972-1977
Jaarrekeningen (dubbelen)
Bankafschriften
Bankopdrachten
Statuten (dubbelen-drukwerk)
Brochures reglementen pensioenfonds
Assurantie kantoorinventaris
Gelders Cultureel Bulletin 1967-1969
Project Bedrijfsvoorlichting Twente
Notulen Alg. Bestuur TOG, 1965-1969
Contactgroep Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Overijssel, 1967
Voorlichtingsbijeenkomsten
Stukken Nationale Raad Maatschappelijk Welzijn, 1974-1976
Notulen Functionarissen Overleg Regionale Samenlevingsopbouw
Belangen Gemeenschap Twente Oost Gelderland TOG, 1975-1977
Centrum voor Europese Vorming in het Nederlandse onderwijs, 1975-1978
Kommunalgemeinschaft Rhein Ems
Regio Rijn Waal circulaires
Abonnementen / lidmaatschappen
Postverkeer / frankering
Telefoon
Uitnodigingen jubilea enz.
Adreswijzigingen
Verstrekte inlichtingen over eigen organisatie
Provinciale Sportraad
Regelingen personeel; salarissen, verlof, werktijden enz.
Ontwikkelingsmaatschappijen
Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt
Project Ontwikkelingssamenwerking Oost Nederland
Pensioenfonds-circulaires
Werkgelegenheidsschap Oost Gelderland
Euregio-Katalog
"De Duitse en Nederlandse sociale verzekeringen"
Rechtspositie werkende jongeren
Mozer-commissie-notulen (duitse versie) 2

Kenmerken

Datering:
1948-1979 (2000)
Auteur:
P. Bresser, H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Regio
Omvang:
10,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0552 Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland, 1948-1979 (2000)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0552
 
 
 
Naar boven