Uw zoekacties: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) te Winterswijk...
1058 Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) te Winterswijk, (1936) 1945-1949

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het is niet geheel duidelijk hoe de onderhavige stukken bijeen zijn gebracht. Feit is, dat een groot deel van de stukken (inv. nrs. 1-8 en misschien ook 17) afkomstig is van de heer H.Th.J.C. Bekker te Winterswijk. In 1945 ondertekent Bekker een brief namens de NBS Bewakingstroepen Detachement Winterswijk met: "De Detachements-commandant H.Th.J.C. Bekker" *  . Hendrikus Theodorus Johannes Christianus Bekker werd geboren op 30 september 1896. Hij was werkzaam bij de PTT en woonde in ieder geval vanaf 1949 op het adres Tuinstraat 1 te Winterswijk. Bekker werd zes maal verkozen tot raadslid in de gemeente Winterswijk: in 1931, 1935, 1939, 1946, 1958 en 1962 *  .
De stukken zijn terecht gekomen bij het Staring Instituut te Doetinchem en misschien is het bestand daar later nog aangevuld met andere "oorlogsstukken". Dit is onduidelijk.

De omvang van dit archief bedraagt 0,25 strekkende meter.

Doetinchem, februari 2012

H.G. Nijman
Inventaris
13 Proclamatie van den Führer aan het Duitsche volk en Nota van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken aan de Sovjet-regeering met bijlagen, z.j.
1058 Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) te Winterswijk, (1936) 1945-1949
Inventaris
13
Proclamatie van den Führer aan het Duitsche volk en Nota van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken aan de Sovjet-regeering met bijlagen, z.j.
Datering:
z.j.
Omvang:
1 deel

Kenmerken

Datering:
(1936) 1945-1949
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
0,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1058 Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) te Winterswijk, (1936) 1945-1949
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1058
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven