Uw zoekacties: Verzameling stalenboeken textielfabrieken N.V. Koninklijke W...

1256 Verzameling stalenboeken textielfabrieken N.V. Koninklijke Weverij v.h. J.H. Meijerink & Zn. en De Pol (onderdeel van N.V. Bontweverij De Batavier v.h. Willink & Paschen) te Winterswijk, 1920-1977

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De in deze inventaris beschreven series stalenboeken zijn hoofdzakelijk afkomstig van de textielfabriek 'De Batavier' te Winterswijk. Daarnaast zijn ook enkele stalenboeken van de firma Meijerink en zoon opgenomen. De bestanddelen van de Batavier werden door een oud-werknemer gered bij het faillissement van de fabriek en ondergebracht in het Museum Freriks (Vereniging Het Museum) te Winterswijk. De bestanddelen van de firma J.H. Meijerink & Zn zijn op een ander moment naar het museum overgebracht en aldaar met het materiaal van de Batavier vermengd geraakt. Gezien de onmogelijkheid van ontwarring (in de meeste delen is de bedrijfsnaam onvermeld) is de collectie als een geheel beschreven. In het Museum Freriks werden de boeken bewaard totdat het museumgebouw in verband met verhuizing moest worden ontruimd (2012). Bij deze gelegenheid werden de boeken op basis van bewaargeving overgebracht naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. Direct na de bewaargeving werden de boeken voorzover mogelijk geordend en beschreven (geïnventariseerd). Daarbij werd gepoogd de oorspronkelijke orde aan de hand van oude ordeningskenmerken (nummeretiketten en opschriften) te herstellen. Twee oud-medewerkers van de textielfabriek De Batavier ondersteunden de werkzaamheden door het benoemen van de in de stalenboeken opgenomen stoffen en de toepassingen daarvan.
De collectie wordt gevormd door 96 lijvige delen (10 tot 20 cm dik) met bladen waarop genummerde lapjes stof zijn aangebracht. Deze zogeheten stalenboeken dienden ter benoeming/identificatie/registratie van de geproduceerde producten. De serie geeft een volledig beeld van de geproduceerde stoffen, de toegepaste kleuren en patronen en daarmee van ontwikkelingen in de mode over de jaren ca. 1920-1976. Verder maken de boeken duidelijk dat de stoffen ondermeer werden toegepast als kledingstoffen (waaronder ook sarongstoffen voor de Indische markt), bedlinnen (hoeslakens), gordijnstoffen etc. Drie bestanddelen in dit archief betreffen de kwaliteit (inv.nr. 27), prijslijsten (inv.nr. 44) en planning (inv.nr. 48).
De textielfabriek 'De Batavier' kwam voort uit een voormalige handweverij te Winterswijk die heeft gestaan op de hoek Verlengde Ratumsestraat en de Zonnebrink). Dit bedrijf werd in 1866 in een nieuw fabrieksgebouw door Jan Willink voortgezet, onder andere met inzet van een stoommachine. In 1869 werd een neef van Willink bij het bedrijf betrokken en ontstond de firma J. Willink en Paschen. Op 1 oktober 1902 werd de firma omgezet in de NV Bontweverij De Batavier v/h Willink en Paschen. Oud-werknemers typeren het bedrijf als innovatief. Telkenmale werden nieuwe productiemethoden en producten echter door goedkoper producerende concurrenten overgenomen. De laatste jaren werd vooral woningtextiel gemaakt zoals gordijnstoffen voor grote projecten, meubelstoffen en zelfs tapijt. In 1980 werd het bedrijf wegens faillissement beëindigd. Na de sloop in 1982 werd op het voormalige bedrijfsterrein een woonwijk gebouwd.
Voorzover bekend is, uitgezonderd de series stalenboeken en een serie grootboeken van Hendrik Willink Azn. 1769-1844 dat onder toegangsnummer 1043 bij het Erfgoedcentrum bewaard wordt na, het bedrijfsarchief van textielfabriek 'De Batavier' als geheel verloren gegaan. Voor zover bekend berusten ook bescheiden van de textielfabrieken bij de rechtsopvolger van de plaatselijke museumvereniging.
De firma J.H. Meijerink, zeker met drie stalenboeken (inv.nrs. 31-33) in deze collectie vertegenwoordigd, produceerde vooral badstoffen. Het bedrijf kreeg in 1951 in verband met het 60-jarige bestaan het predikaat 'Koninklijke' en fuseerde in 1961 met Nijverdal-Ten Cate N.V.. De Winterswijkse vestiging werd begin jaren negentig van de 20e eeuw ontmanteld.
De in deze inventaris beschreven series hebben een omvang van 32,50m.
In nagenoemde publicaties is de geschiedenis van textielfabriek De Batavier nader beschreven:

- Bastiaan Willink, Heren van de Stoom, Zutphen 2006
- W. Eijkman, Textielindustrie in Winterswijk, Winterswijk 2003
- Hans de Beukelaer, Nijver in het groen, Doetinchem 1990

Doetinchem, januari 2013
R. Valk, W. Willemsen, P. Bresser
Openbaarheid
Inventaris
27 Register betreffende de kwaliteit, zogenaamde 'verzendlijsten kwaliteit'
1256 Verzameling stalenboeken textielfabrieken N.V. Koninklijke Weverij v.h. J.H. Meijerink & Zn. en De Pol (onderdeel van N.V. Bontweverij De Batavier v.h. Willink & Paschen) te Winterswijk, 1920-1977
Inventaris
27
Register betreffende de kwaliteit, zogenaamde 'verzendlijsten kwaliteit'
Omvang:
1 deel

Kenmerken

Datering:
1920-1977
Auteur:
W. Willemsen, R. Valk, P. Bresser
Toegang:
Inventaris
Beperking:
100 jaar
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
32,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1256 Verzameling stalenboeken textielfabrieken N.V. Koninklijke Weverij v.h. J.H. Meijerink & Zn. en De Pol (onderdeel van N.V. Bontweverij De Batavier v.h. Willink & Paschen) te Winterswijk, 1920-1977
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1256
 
 
 
Naar boven