Uw zoekacties: Gemeentebestuur Steenderen, aanvulling, 1818-1977

1280 Gemeentebestuur Steenderen, aanvulling, 1818-1977

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het in deze toegang beschreven bestand betreft archiefstukken die naar hun aard bestemd zijn om te worden ondergebracht in twee opeenvolgende archiefblokken van de voormalige gemeente Steenderen. Het betreft de blokken: Gemeentebestuur Steenderen 1811-1940 (toegangsnummer 0466) en Gemeentebestuur Steenderen (1910) 1940-1990 (2000) (toegangsnummer 0466). De beschrijvingen dienen dus te worden gezien vanuit de optiek van de gemeente Steenderen als archiefvormer.
In het kader van een spoedinventarisatie zijn de stukken vooralsnog ondergebracht in een apart bestand. Het betreft stukken die bij eerdere inventarisaties om uiteenlopende reden buiten bewerking of waarneming van de registratoren of inventarisatoren zijn gebleven. Bij verhuizing van de archieven uit de secretarie van de toenmalige gemeente Steenderen naar het depot van het toenmalige Streekarcivariaat Regio Achterhoek te Doetinchem in 2004, is dit bestand van voorlopig onbestemde stukken meeverhuisd en in 2013 als voorlopig apart archiefblok geïnventariseerd.
Het in deze toegang beschreven archief meet 1,5 strekkende meter.
Er zijn geen beperkingen op de openbaarheid.

Doetinchem, november 2013

Jan Barkhuysen
Inventaris
Aanvulling archiefblok 1811-1940
1280 Gemeentebestuur Steenderen, aanvulling, 1818-1977
Inventaris
Aanvulling archiefblok 1811-1940

Kenmerken

Datering:
1818-1977
Auteur:
J. Barkhuysen
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
2,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1280 Gemeentebestuur Steenderen, aanvulling, 1818-1977
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1280
Trefwoorden:
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven