Uw zoekacties: Gemeentebestuur Winterswijk - Kaartencollectie, 1840-2011

1400 Gemeentebestuur Winterswijk - Kaartencollectie, 1840-2011

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De kaarten opgenomen in deze gemeentelijke kaartencollectie zijn afkomstig uit verschillende bestanden. Het grootste deel ervan wordt gevormd door kaarten die oorspronkelijk bij de gemeentelijke organisaties berustten. Deze zijn met de overbrenging van de gemeentelijke archieven naar de centrale archiefbewaarplaats meegekomen. Dan zijn er kaarten afkomstig uit de z.g. Topografisch Historische Atlas (0828). Het betreft hier onder andere topografische kaarten en gemeenteplattegronden. Daarnaast was er een bestand ‘Stafkaarten’. Deze is ontmanteld en de kaarten zijn ondergebracht bij de gemeentelijke kaartencollecties. Ook uit de gemeentelijke documentatiecollecties zijn kaarten opgenomen. Grensoverschrijdende kaarten zijn geplaatst in een apart kaartenbestand: Kaarten Achterhoek en Liemers, toegangsnummer 0608.
De serie uitbreidings- en bestemmingsplannen zijn hier buiten gehouden. Hiervan zijn aparte gemeentelijke collecties gemaakt: toegangsnummers. 1426-1433. Van de serie kadastrale kaarten zijn eveneens aparte gemeentelijke collecties gemaakt: toegangsnummers 1230-1237
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1840-2011
Auteur:
Doetinchem, mei 2017. J. Gervers
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
2,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1400 Gemeentebestuur Winterswijk - Kaartencollectie, 1840-2011
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1400
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven