Uw zoekacties: Waterschap van De Oude IJssel, 1988-1996
1449 Waterschap van De Oude IJssel, 1988-1996

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Waterschap van de Oude IJssel is opgericht in 1880. Het waterschap was vanaf 1957 gevestigd in Terborg aan de Hoofdstraat. Het gebouw werd in 1979 uitgebreid met het naastliggende pand.
Het hoogste orgaan van het waterschap was het Gecombineerd College (Algemeen Bestuur) waarvan de watergraaf voorzitter was. Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door de watergraaf met de heemraden. De leden van het Gecombineerd College heetten hoofdgeërfden. De primaire taak voor het waterschap was de verbetering van de waterbeheersing. Ook kreeg het waterschap - namens het provincie-de opdracht te zorgen voor de Oude IJssel als scheepvaartkanaal.
N.B.Voor uitgebreide toelichtingen zie de archieven van het Waterschap van de Oude IJssel 1880 - 1959 en 1959 - 1980
In 1997 fuseerden de waterschappen De Schipbeek, Van de Berkel, IJsselland-Baakse Beek, Oude IJssel, Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland en het Polderdistrict Rijn en IJssel tot Waterschap Rijn en IJssel. Doetinchem werd de plaats van vestiging.
1. Archief
2. Watergraaf
3. Secretaris
4. Hoofd technische dienst
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1988-1996
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Dossierinventaris
Omvang:
22,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1449 Waterschap van De Oude IJssel, 1988-1996
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1449
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven