Uw zoekacties: Rechterlijk Archief van de Kleefse enclave Wehl, 1647-1811

3023 Rechterlijk Archief van de Kleefse enclave Wehl, 1647-1811

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historie
Inventarisatie
Bijlage
2.5.1. Lijst van richters
Inventaris
Administratie van het grondboek
3023 Rechterlijk Archief van de Kleefse enclave Wehl, 1647-1811
Inventaris
Administratie van het grondboek
N.B. In Pruisen heerste en heerst nog, in tegenstelling met hier te lande, het zogenaamde positieve stelsel van openbaarheid omtrent onroerende goederen. Daar waren reeds in regelingen van de jaren 1693 en 1722 voorboden te bespeuren van de instelling van het moderne Grondboekstelsel. Door de "Neue Hypothequen Ordnung" van 20 December 1783 en het "Allgemein Preussisches Landrecht" van het jaar 1794 kwam dit stelsel definitief tot stand. Uit de samenvatting, welke mr. C. Asser's Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht (Deel II, blz.111 vlg.) van dit stelsel, zoals het thans in het "Bürgerliches Gesetzbuch" geregeld is, geeft, is ontleend, dat de eigendomsoverdracht van onroerende goederen en de verlening van zakelijke rechten geschiedt door het zakelijk contract en de inschrijving. De overeenkomst wordt gesloten ten overstaan van de grondboekrechter; deze schrijft haar in de daartoe bestemde registers, de zgn. "Hypothequen Bücher", in. Hij onderzoekt vooraf, of het recht, dat verleend is, voor inschrijving vatbaar is, of partijen werkelijk de eigenaars zijn, die zij verklaren te zijn, of zij hun toestemming geven en of de formaliteiten zijn in acht genomen. De daarna plaats hebbende inschrijving legitimeert de verkrijger dan als eigenaar.

Kenmerken

Datering:
1647-1811
Auteur:
D.P.M. Graswinckel
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
6,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3023 Rechterlijk Archief van de Kleefse enclave Wehl, 1647-1811
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3023
Archiefvormer(s):
 
 
 
Naar boven