Uw zoekacties: Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Lichtenvoorde, 1614-1811

3029 Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Lichtenvoorde, 1614-1811

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Deze heerlijkheid omvatte het stadje Lichtenvoorde en de buurschappen Vragender, Lievelde en Zieuwent. Onder de buurschap Zieuwent behoorde de havezathe Harreveld. De heerlijkheid, welke voor dien tijd aan verschillende Heeren had toebehoord, werd in 1777 opgedragen aan stadhouder Willem V. De Heer stelde den richter, landschrijver, advocaat-fiscaal, voogd en ondervoogd aan. Wanneer Lichtenvoorde stedelijke rechten heeft gekregen is niet bekend *  . Het gericht, bestaande uit den richter en keurnoten, hield om de 14 dagen ordinaris gericht, zoonoodig (extra-ordinaris) ook op andere dagen. De stad Lichtenvoorde had 6 rotmeesters, representeerende de burgerij, die met het gericht de gewone (burgerlijke) zaken behandelden. Voorts was er een stadsrentmeester. De buurschappen hadden gildemannen, geen rotmeesters. De schouw van beken, lei- en tochtslooten geschiede door het gericht met assistentie van den advocaat-fiscaal. Het opzicht over de gemeene wegen was opgedragen aan den richter. Het archief, waarvan de beschrijving hierna volgt, heeft door vocht zeer geleden. Aan de burgerlijke gemeente zijn overgedragen eenige bescheiden, die in het rechterlijk archief niet thuishooren. Arnhem, maart 1952. H.L. Driessen
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1614-1811
Auteur:
H.L. Driessen
Raadpleegbaarheid:
Een groot deel van de stukken is in een dermate slechte materiële staat, dat raadpleging niet mogelijk is!
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
15,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3029 Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Lichtenvoorde, 1614-1811
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3029
 
 
 
Naar boven