Uw zoekacties: Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Gendringen en Etten, 1527-1807
3030 Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Gendringen en Etten, 1527-1807

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Gendringen en Etten hebben reeds vroegtijdig één geheel gevormd. Beide heerlijkheden waren leenroerig aan Keulen en schijnen reeds vroeg aan de heren van den Bergh gekomen te zijn.
Het is niet bekend op welke wijze zij Gendringen verworven hebben. Van Etten is, dank zij een aantal verklaringen, ten behoeve van Adam van den Bergh in de jaren 1310 en 1340 afgelegd bekend, dat één van de vorige heren van den Bergh de heerlijkheid, die aan hem leenroerig was, gekocht heeft van Stephanus van Hese, ridder.
Welke heer van den Bergh dit geweest is, kan niet meer met zekerheid worden nagegaan. In ieder geval is Hendrik, heer van den Bergh (1207-1245) reeds heer van Etten geweest.
De heren van den Bergh hadden in Gendringen en Etten de hoge en lage jurisdictie, die namens hen werd uitgeoefend door een drost, richter of ambtman, die op het slot Ulft zetelde *  . Ook werd door hen een advocaat-fiscaal en een landschrijver aangesteld. Het gericht bestond uit een richter (drost) en drie gerichtslieden.
De oude rechterlijke archieven zijn bij een brand, die Gendringen in 1830 heeft geteisterd, grotendeels verloren gegaan *  . De hierna beschreven stukken zijn voor het merendeel afkomstig van het huis Bergh en werden in 1928 aan het Rijk overgedragen.
Arnhem, juli 1956.
P.D. K.

Kenmerken

Datering:
1527-1807
Auteur:
P.D. Keijmel
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
1,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3030 Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Gendringen en Etten, 1527-1807
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3030
 
 
 
Naar boven