Uw zoekacties: Rechterlijk Archief van de Stad Terborg en het Ambt Wisch, 1501-1811
3032 Rechterlijk Archief van de Stad Terborg en het Ambt Wisch, 1501-1811

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het hiernavolgende is ontleend aan de inleiding tot de "Inventaris van het oud-archief der gemeente Wisch" door A.J. v.d. Ven *  .
De oorspronkelijke heerlijkheid Wisch was slechts van geringe omvang, n.l. het gebied dat het slot Borch omgaf en dat na op 23 April 1419 door Dirk en Henrik van Wisch tot stad verheven te zijn, als stad en schependom Terborg bekend was.
In 1315 is Henrik van Wisch door de heer van Heinsberg, in diens kwaliteit als heer van Blankenberg, beleend met het gericht in de kerspelen Varsseveld en Silvode. Aangezien zijn vader nog in leven was, was hij nog geen heer van Wisch. Na diens overlijden verenigde hij beide gebiedsdelen. Een heerlijkheid hebben beide delen nooit gevormd, zij zijn steeds in personele unie verenigd gebleven.
Op het einde der 14e eeuw, omstreeks 1385, is vermoedelijk door een minnelijke schikking de hoogheid Wisch twee-herig geworden, d.w.z. dat zij in twee verschillende takken van het geslacht Wisch is vererfd, zonder dat gebiedsdeling plaats vond. De beide heren van Wisch oefende tezamen hun heerlijke rechten uit. In 1486 heeft de heer van Homoet, kleinzoon van de erfdochter van Wisch, zijn helft aan de graaf van den Bergh verkocht, zijn rechten worden nog door het Huis Bergh uitgeoefend. De andere helft is door vererving en verkoop in verschillende andere geslachten gekomen.
Tot 1811 heeft er een afzonderlijk gericht voor de stad en het schependom bestaan. Volgens de in het gemeente-archief bewaarde stadrechtbrief zou de stedelijke regering worden gevormd door een richter en zeven schepenen. Van deze laatste zou er een burgemeester zijn. Nadat de stad twee-herig geworden was waren en twee richters n.l. een namens elken heer. Ditzelfde gold voor het ambt van advocaat-fiscaal.
Voor Varsseveld en Silvolde bestond een afzonderlijk bestuur, dat door 2 drosten namens elken heer uitgeoefend werd. Zij waren met gelijke macht bekleed. Ieder van hen had een stadhouder als plaatsvervanger. Ook hier was er namens elken heer een advocaat-fiscaal.
Arnhem, Juni 1956 P. D. K.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1501-1811
Auteur:
P.D. Keijmel
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
17,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3032 Rechterlijk Archief van de Stad Terborg en het Ambt Wisch, 1501-1811
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3032
 
 
 
Naar boven