Uw zoekacties: Plaatselijk bestuur in het Landdrostambt Zutphen, 1576-1802

3033 Plaatselijk bestuur in het Landdrostambt Zutphen, 1576-1802

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Landdrostambt van Zutphen was als schoutambt een bestuurlijk gebied binnen het Graafschap Zutphen.
Het landdrostambt omvatte oorspronkelijk het hele gebied van Zutphen, inclusief de latere scholtambten van Doesburg en Lochem, het scholtambt van Lochem maakte nog halverwege de 16e eeuw deel uit van Zutphen. De naam is gebleven, hoewel het gebied beter Landdrostambt Doetinchem had kunnen heten. Voor Zutphen zelf bestond voor het gebied rondom de stad het Scholtambt van Zutphen dat weer onder apart bestuur stond.
In de graafschap Zutphen treft men met name in het landdrostambt Zutphen een onderverdeling in richterambten aan. Deze richterambten zijn van belang geweest bij de geografische begrenzing van de latere gemeenten. Onder het landdrostambt bestaan zes richterambten: Steenderen, Ruurlo, Hengelo, Zelhem, Hummelo en Doetinchem.
De richters in de ambten waren tijdens de Republiek hulpofficieren van de drost en hun werkzaamheden waren voornamelijk van justitiële aard. Behalve als hulpofficieren van justitie deden de richters ook dienst als uitvoerders van de bevelen van de landdrost tot handhaving van orde en veiligheid, voor het onderhoud van de wegen en andere zaken van algemeen belang. Ook publiceerden zijn besluiten van hogere overheden in hun ambten. De richter kan aangemerkt worden als het hoofd van het plaatselijk bestuur.
Dit archief werd in 2012 door het Gelders Archief overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De omvang bedraagt 0,875 strekkende meter.

Doetinchem, oktober 2012

H.G. Nijman
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1576-1802
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
1,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3033 Plaatselijk bestuur in het Landdrostambt Zutphen, 1576-1802
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3033
 
 
 
Naar boven