Uw zoekacties: Aaltense Vrouwenraad, 1978-2000

0218 Aaltense Vrouwenraad, 1978-2000

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op 18 januari 1978 vond in het gemeentehuis Aalten de oprichting plaats van de Aaltense Vrouwenraad. Deze zou gaan fungeren als overkoepelende organisatie voor de vele vrouwenorganisaties. De bedoeling was door coördinatie en begeleiding een duidelijk gezicht naar de overheid te vormen en de aangesloten organisaties onder hetzelfde adres te brengen. Alle Aaltense vrouwenverenigingen waren vertegenwoordigd. De Raad formuleerde haar doelstelling als volgt:
"Met inachtneming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de aangesloten organisaties de maatschappelijke en economische positie van vrouwen te verbeteren, ongeacht hun godsdienst, politieke gezindheid, sexuele voorkeur of ras".
Omdat deze ideeën na verloop van tijd steeds minder weerklank vonden en omdat de functie van een overkoepelende raad niet meer noodzakelijk werd geacht, werden alle activiteiten in 2000 stopgezet.

Het archief betreft een schenking en de omvang bedraagt 0,06 strekkende meter.

Doetinchem, december 2008

J. Barkhuysen

Kenmerken

Datering:
1978-2000
Auteur:
J. Barkhuysen
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Aalten
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0218 Aaltense Vrouwenraad, 1978-2000
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0218
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven