Uw zoekacties: Gemeentebestuur Vorden, 1989-1995

1245 Gemeentebestuur Vorden, 1989-1995

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Lotgevallen van het archief
Overbrenging en openbaarheid
Inventarisatie
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1989-1995
Auteur:
Afdeling Interne Zaken gemeente Vorden
Toegang:
Inventaris
Beperking:
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 2-3-2004 nr. 0-9 met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, tot 1 januari 2016 de volgende beperking aan de openbaarheid gesteld: "... de archiefbescheiden A. alleen geraadpleegd mogen worden met toestemming van burgemeester en wethouders of B. alleen geraadpleegd mogen worden door de onderzoeker die tevoren het formulier voor raadpleging van niet-openbare archiefbescheiden invult en ondertekent. Zulks kan achterwege blijven indien: a. de onderzoeker inzage vraagt in een dossier dat betrekking heeft op hemzelf; b. de onderzoeker kan aantonen dat de persoon in wiens dossier hij inzage wil hebben is overleden; c. de onderzoeker een verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de persoon op wie een dossier betrekking heeft toestemming geeft voor inzage; d. er in de gevraagde dossiers geen namen van nog levende personen voorkomen."
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
30,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1245 Gemeentebestuur Vorden, 1989-1995
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1245
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven