Uw zoekacties: Stichting Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg Oost Gelderland, 1984-1997

0549 Stichting Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg Oost Gelderland, 1984-1997

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Stichting Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg Oost Gelderland werd 29 augustus 1984 opgericht door de directeuren Willem de Gooyer en Gradus Johannes van Aalst. Gevestigd in Doetinchem omvatte het werkgebied de Gelderse gemeenten, gelegen ten oosten van de Rijn en de IJssel, alsmede Voorst en Brummen. Het doel was het stimuleren en instandhouden van een systeem van alle voorzieningen voor geestelijk gehandicapten. De Stichting functioneerde als forum en adviesorgaan voor personen en instellingen betrokken bij de zorg voor geestelijk gehandicapten. Het Algemeen Bestuur werd gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Het Dagelijks Bestuur, dat verantwoordelijk was voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten, werd door en uit dit Algemeen Bestuur benoemd.
Gedurende 1988 heeft de Stichting verschillende onderzoeken geïnitieerd teneinde de regionale situatie in kaart te brengen. Deze onderzoeken werden door het bureau SAMIVOZ uitgevoerd. In 1991 volgde het project "Ontwikkeling van een ombudsfunctie in Oost Gelderland". Dit voorzag in de aanstelling van een vertrouwenspersoon ten behoeve van de ouders van geestelijk gehandicapte kinderen. In datzelfde jaar werden als gevolg van een reorganisatie een aantal taken op contractbasis ondergebracht bij de Sociaal Pedagogische Dienst. Uiteindelijk is de Stichting in 1996 opgeheven.
Omdat enige functionarissen functies bekleedden bij zowel de Stichting als bij de Sociaal Pedagogische Dienst, heeft archiefvermenging plaatsgevonden. Voor zover dit eenduidig geconstateerd kon worden, is dit bij de desbetreffende omschrijvingen vermeld.

Het archief is overgebracht ingevolge de Archiefwet 1995. De omvang bedraagt 2,25 strekkende meter.

Doetinchem, 26 augustus 2009

J. Barkhuysen
Openbaarheid
Op inventarisnummer 13 is een beperking van de openbaarheid van kracht. Dit dossier wordt openbaar twintig jaar na laatste datum van het dossier.

Kenmerken

Datering:
1984-1997
Auteur:
J. Barkhuysen
Toegang:
plaatsingslijst
Beperking:
Op inventarisnummer 13 is een beperking van de openbaarheid van kracht. Dit dossier wordt openbaar twintig jaar na laatste datum van het dossier.
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
2,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0549 Stichting Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg Oost Gelderland, 1984-1997
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0549
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven