Uw zoekacties: Vleeskeurmeester voor Bergh en Gendringen C.P. Nieuwenhuizen...

0609 Vleeskeurmeester voor Bergh en Gendringen C.P. Nieuwenhuizen, 1949-1968

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De in deze inventaris beschreven stukken werden gevonden in de nalatenschap van Cornelis Pieter Nieuwenhuizen ('Cees' ) te Gendringen. Cees werd 30.01.1925 geboren in Sprang-Capelle (N.Br.) waar zijn vader een slagerij had. Cees volgde een opleiding tot slager en kwam na zijn diensttijd, die hij deels in Nederlands-Indië volbracht, naar Gendringen, waar hij een aanstelling had gekregen als slager-keurmeester. Hij werd op 03.01.1953 met echtgenote Siets van der Ploeg en zoontje Jan ingeschreven in het bevolkingsregister. Na enkele huizen te hebben bewoond vestigde het gezin zich uiteindelijk aan de Ulftseweg (nr. 13) te Gendringen. Na een korte carrièrre als speler bij de Gendringse voetbalclub, stortte Cees zich op het scheidsrechterswezen. Hij werd scheidsrechter en bekleedde functies in de achterliggende organisatie. Zo wijzen eveneens in zijn nalatenschap gevonden kasboeken op een penningmeesterschap bij de Scheidsrechtervereniging Doetinchem en Omstreken. Deze stukken werden ondergebracht in een aparte inventaris.
Na zijn pensionering in de jaren tachtig bleef op de deurpost bij de voordeur van zijn woning het geëmaileerde naambordje 'C.P. Nieuwenhuizen Keurmeester' fier gehandhaafd. Bijna vier jaar na het dodelijke ongeluk van zijn enige zoon, stierf Cees onverwacht op zondagmiddag 19 juli 1998. Zijn weduwe Siets van der Ploeg, geb. 13.07.1926 te Opsterland, bewoonde het huis nog tot haar dood in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem op 11.07.2008. In december 2008 werd de woning aan de Ulftseweg door een opkoper ontruimd. Veel spullen uit de nalatenschap van Cees, Siets en Jan belandden in een grofvuilcontainer. Een toevallige passant ontfermde zich over twee hutkoffers met het opschrift 'Sgt. C.P. Nieuwenhuizen' waarin zich de in deze inventaris beschreven archiefstukken bleken te bevinden. De stukken werden overhandigd aan een medewerker van het Streekarchivatiaat Regio Achterhoek. De acht als tabellarische kasboeken geproduceerde registers werden door Cees in zijn functie van keurmeester benut ter registratie van de door hem verrichtte keuringen van slachtvee. Aangetekend in een regelmatig handschrift vinden we daarin de persoonsnamen en plaatsnamen van de landbouwers en slagers waar de keuringen plaatsvonden, het soort vee en in een aantal gevallen van afkeuring de redenen. De registers betreffen de periode 1952-1962, 1965 en 1968.
De geregistreerde keuringen hadden tot augustus 1962 alle op het territoir van de voormalige gemeente Gendringen plaats. Sinds augustus 1962 deed Cees ook keuringen in de gemeente Bergh.

Doetinchem, december 2008

P. Bresser

Kenmerken

Datering:
1949-1968
Auteur:
P. Besser
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0609 Vleeskeurmeester voor Bergh en Gendringen C.P. Nieuwenhuizen, 1949-1968
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0609
Categorie:
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven