Uw zoekacties: Kruisverenigingen te Aalten, Bredevoort en omstreken, 1904-1980

0874 Kruisverenigingen te Aalten, Bredevoort en omstreken, 1904-1980

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Plaatselijk bestond reeds een samenwerkingsverband van de Kruisverenigingen Oranje-Groene en Groene Kruis in de vorm van een Contactcommissie. Dit leidde in 1953 tot de stichting van een wijkgebouw, het Gezondheidscentrum. In 1975 fuseerden de landelijke verplegingsorganisaties van het Oranje-, Groene- en Witgele Kruis. Het secretariaat van de nieuwe organisatie verhuisde naar Lichtenvoorde. De gemeentelijke bijdrage aan het Kruiswerk werd stopgezet bij de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) m.i.v. 1980.
In 1990 werden door dhr Zuurveld te Bredevoort als penningmeester der gefuseerde Kruisverenigingen, de bescheiden van het "Groene Kruis" overgedragen aan het Streekarchivariaat. Het bestand werd in 1992 en 1993 verder aangevuld door oud-bestuurslid de heer Van den Houte te Aalten, door overbrenging van de bescheiden van de Nederlands Hervormde Vereniging voor Ziekenverpleging Aalten-Bredevoort, het Comité voor Hervormde Ziekenverpleging en de Vereniging voor Christelijke Ziekenverpleging, als voorgangsters van de plaatselijke Groene Kruis-afdeling, tegelijk met diverse commissiearchieven.
Ingevolge een verzoek van de Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk werd in september 2001 onderstaand overzicht opgesteld van de te Aalten in bewaring gegeven archieven van de plaatselijke afdelingen van de Kruisverenigingen.

De omvang van het archief bedraagt 0,875 strekkende meter.

Aalten, 2001

P. Meerdink


Kenmerken

Datering:
1904-1980
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Aalten
Omvang:
0,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0874 Kruisverenigingen te Aalten, Bredevoort en omstreken, 1904-1980
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0874
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven