Uw zoekacties: A. Heinink, grofsmid, 's-Heerenberg, 1884-1886

0848 A. Heinink, grofsmid, 's-Heerenberg, 1884-1886

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Dit deel werd aangetroffen bij de inventarisatie van het gemeentearchief 1821-1941 van de gemeente Bergh. Het feit dat dit stuk, dat geen verband houdt met het gemeentearchief, bij de gemeentelijke stukken verzeild is geraakt, is mogelijk te verklaren doordat de vermoedelijke eigenaar, de grofsmid A. Heinink (wiens naam- A. Heinink –'s-Heerenberg- in potlood op het bord achterin het register vermeld staat), mogelijk de persoon betreft van Antonius Martinus Heinink (geb. 12-11-1848), die later als 'gemeenteontvanger' fungeerde.
Het enige van deze persoon aangetroffen eigendom bij het gemeentearchief betreft dit debiteurenboek 'winkelboek' over de periode 1884-1886. De posten staan nagenoeg alle in verband met het werk van Heinink als grofsmid en betreffen geleverde ijzerwaren ( beslag, hang- en sluitwerk, grafkruizen, nagels, kachels 'nachtpotten', gereedschappen, onderhoudswerk, ondermeer aan paardentuig en –beslag). Als werkzaamheden is behalve allerlei reparaties ook 'het kimmelen' van varkens vermeld (= neuzen voorzien van een kram tegen het wroeten). Het register (16,5 x 21 x 0,7 cm) geeft een overzicht van de werkzaamheden en de klantenkring van Heinink waaronder instanties als de Hervormde bewaarschool, de ambachtsschool, de marktcommissie, het gasthuis, Huis Bergh, 'Klooster te 's-Heerenberg', 'Eerw. Zusters', 'de buurtpomp' en verder tal van in- en omwonenden van de stad 's-Heerenberg.
Ten behoeve van een aangelegde lijst (zie bijlage) van in het register vermelde debiteuren (klanten), zijn de bladzijden (totaal 92) met potlood genummerd. In de bijlage zijn de debiteuren per bladzijde vermeld in de volgorde zoals zij in het debiteurenboek zijn opgenomen. Sommige instanties of personen zijn vaker vermeld. De voor de bijlage gebruikte schrijfwijzen werden exact uit het debiteurenboek overgenomen en niet aangepast aan de spelling volgens de burgerlijke stand en of het bevolkingsregister zodat op dit punt sprake is van afwijkingen van de 'juist geachte schrijfwijze' van familienamen. In de bijlage zijn achter de namen van de debiteuren tevens de verschuldigde/voldane totaalbedragen vermeld. In het origineel zijn deze bedragen gespecificeerd per geleverd product of dienst.

Februari 2011,
P. Bresser
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1884-1886
Gemeente:
Montferland
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0848 A. Heinink, grofsmid, 's-Heerenberg, 1884-1886
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0848
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven