Uw zoekacties: Marktvereniging Didam, 1937-1951, 1953, 1957
1182 Marktvereniging Didam, 1937-1951, 1953, 1957

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De marktvereniging Didam is opgericht op 1 januari 1929. Het doel van de vereniging is, 'zoo door het uitloven van premiën als anderszins, het marktwezen te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door de zedelijke en stoffelijke belangen der leden te bevorderen op den grondslag der katholieke beginselen, door het houden van vergaderingen en besprekingen en alle andere wettige middelen, welke dienstig kunnen zijn ter bevordering van bovengemeld doel.' Lid van de vereniging kunnen worden, behoudens goedkeuring van de commissie, alle meerderjarige inwoners van Didam die jaarlijks contributie betalen.
De leden kiezen uit hun midden een commissie (marktcommissie) van minstens twaalf leden, waarvan ¿ deel het boerenbedrijf in hoofdzaak moet uitoefenen. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een bestuur. Een lid van het bestuur, niet herkozen als lid van de commissie, houdt op lid te zijn van het bestuur van de commissie.
De commissie houdt zich in haar vergaderingen vooral bezig met het vaststellen en innen van de contributie, het beheer van het marktterrein, de organisatie van de verloting.
Het archief is waarschijnlijk niet compleet. De marktvereniging Didam is anno 2013 nog een actieve vereniging te Didam. Ontbrekende stukken zijn mogelijk nog in beheer bij de vereniging.
Voor meer informatie over van het marktwezen en de marktvereniging in Didam wordt hierbij verwezen naar het boek van Henk Stevens, met als titel 'Van alle markten thuis, twee eeuwen marktgeschiedenis van Didam', uit 2005.
Er zijn geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Het archief is geïnventariseerd in juli 2013 en heeft een omvang van één doos, zijnde 0,125 meter.
Doetinchem, juli 2013,

G. Kroes

Kenmerken

Datering:
1937-1951, 1953, 1957
Auteur:
G. Kroes
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Montferland
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1182 Marktvereniging Didam, 1937-1951, 1953, 1957
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1182
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven