Uw zoekacties: P. van den Berg te Laag-Keppel als contactpersoon voor de fa...

0639 P. van den Berg te Laag-Keppel als contactpersoon voor de familie Passmann, eigenaar van Landgoed Slangenburg bij Doetinchem, 1945-1960

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De in deze inventaris beschreven stukken werden 4 mei 2012 via de heer J. Berends te Doetinchem geschonken aan het ECAL. Op zijn beurt had de heer Berends de stukken ontvangen van de Doetinchemse familie Sachtleven.
De stukken zijn afkomstig uit de nalatenschap van de heer Pieter van den Berg te Laag-Keppel en werden door hem ontvangen en of opgemaakt in zijn hoedanigheid als contactpersoon voor de familie Passmann, de voormalige eigenaar van kasteel en landgoed Slangenburg bij Doetinchem.
Genoemde familie was in de periode 1945-1959 met het Nederlands Beheersinstituut in een (verloren) juridisch gevecht verwikkeld om de eigendom van het landgoed Slangenburg. Gezien de Duitse nationaliteit van de familie Passmann werden de Nederlandse bezittingen (kasteel en landgoed Slangenburg) door de Nederlandse Staat na de Tweede Wereldoorlog beschouwd als vijandelijk vermogen. In de voor de familie Passmann dreigende confiscatie van de goederen trad P. van den Berg, voorheen directeur van de NV. Landgoed Slangenburg, voor de in Duitsland verblijvende familie op als contactpersoon.
Schenker de heer Berends moest bij ontvangst van de stukken beloven dat hij de brieven, zo'n honderd, van de familie Passmann zou retourneren naar die familie. Zulks geschiedde nadat hij de stukken voor een door hem samen te stellen publicatie had bestudeerd. Het hier beschreven bestand is dus incompleet doch de resterende kopieën van de antwoordbrieven geven wel een indruk van hetgeen waarover gecorrespondeerd werd.
Bij ontvangst waren de stukken gegroepeerd naar onderwerp of naar aard van de handeling. Deze orde werd bij de inventarisatie gerespecteerd en ongewijzigd in deze inventaris overgenomen.
De omvang van het archief meet 0.125m (een standaard archiefdoos). Het archief heeft geen beperkingen op de openbaarheid.
Voor bestudering van de geschiedenis van de archiefvormer zijn de volgende publicaties aanbevelenswaard:
Slangenburg, huis, landgoed en bewoners, diverse auteurs, eindredactie Jan Berends, vijfde druk, 2008, Historische Vereniging Deutekom Doetinchem.
Slangenburg: Passmanns passie, Jan Berends, 2012, Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg, Historische Vereniging Deutekom Doetinchem.
P. Bresser, september 2012
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1945-1960
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0639 P. van den Berg te Laag-Keppel als contactpersoon voor de familie Passmann, eigenaar van Landgoed Slangenburg bij Doetinchem, 1945-1960
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0639
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven