Uw zoekacties: G.A. van der Lugt Stichting, (1916) 1963-2008

1054 G.A. van der Lugt Stichting, (1916) 1963-2008

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De G. A. van der Lugt Stichting, opgericht op 14 mei 1963 op initiatief van een aantal bestuursleden van de oudheidkundige vereniging de Graafschap (later: Historische vereniging Achterhoek en Liemers), is oorspronkelijk bedoeld geweest als een restauratie- en publicatiefonds. Al spoedig richtte deze stichting zich echter, op verzoek van het Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland, op het veiligstellen van kleinschalige natuur- en landschapselementen (houtwallen, singels, beekgeleidende bossen, kleine bosjes, natuurlijke weiden e.d.). Met steun van Rijk en provincie heeft de stichting tot en met 2002 een 15-tal kleine natuurgebiedjes (de totale omvang van het bezit bedraagt circa 22 hectare) kunnen verwerven. De subsidie voor de aankoop van natuurgebieden is in laatstgenoemd jaar weggevallen maar voor het onderhoud ontvangt de stichting nog wel een subsidie van de provincie. Het onderhoud wordt uitgevoerd door het bestuur en vrijwilligers *  .
Dit archief is geregistreerd in het Centraal Register van Particuliere Archieven onder Collectie nummer: 2382.
In dit archief bevinden zich tevens archiefstukken, gevormd door G.A. van der Lugt (1879-1966). In 1909 werd Van der Lugt hoofd van de school in Gelselaar. Vanaf 1917 tot zijn pensionering in 1936 was hij hoofd van de ULO in Borculo. In de tijd dat Van der Lugt in Gelselaar woonde, begon hij verhalen in de streektaal te schrijven. Hij deed dat onder de schuilnaam 'Oet Gelster'. In die verhalen bracht hij het land en de bevolking van de Achterhoek tot leven. In heel zorgvuldig taalgebruik, zoals hij die van de mensen om zich heen hoorde.
Naast schrijven zette hij zich ook nog op andere manieren in voor het belang van alles, wat met de eigen streek te maken had.

Stukken uit dit archief kunnen geraadpleegd worden als zij 20 jaar of ouder zijn.

De omvang van dit archief bedraagt 2,375 strekkende meter.

Doetinchem, april 2013

H.G. Nijman

Kenmerken

Datering:
(1916) 1963-2008
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
2,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1054 G.A. van der Lugt Stichting, (1916) 1963-2008
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1054
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven