Uw zoekacties: Stichting Idinkbos en Paasberg, (1939) 1959-2005 (2007)

1155 Stichting Idinkbos en Paasberg, (1939) 1959-2005 (2007)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1959 werd de Stichting Idinkbos en Paasberg opgericht door de gemeente Wisch en de familie Vegelin van Claerbergen met als taak het beheer over diverse stukken landgoed en bos gelegen in de gemeente Wisch. De gemeente Wisch bracht in het landgoed Idink en het Nibbelinkbos, en de familie Vegelin van Claerbergen het goed de Paasberg (inv.nr. 2830.7) Het secretariaat van de stichting werd gevoerd op het gemeentehuis te Wisch. Redelijk compleet zijn de vergaderingen van het stichtingsbestuur en de begrotingen en jaarrekeningen tot en met 2005. De financiële stukken vanaf 2006 zijn afgezonderd en worden opgenomen in het archief van de gemeente Oude IJsselstreek. Stukken over het beheer hebben voornamelijk betrekking op afgehandelde zaken. De looptijd van de inventaris is (1939) 1959-2005 (2007). 1959 is het formele jaar van oprichting. 2005 Is als caesuur gekozen omdat de serie notulen van het stichtingsbestuur tot en met dat jaar doorloopt. 1939 en 2007 zijn afkomstig van het oudste en jongste stuk.

Kenmerken

Datering:
1959-2005
Auteur:
Afd. DIV gemeente Oude IJsselstreek
Toegang:
Dossierinventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
1,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1155 Stichting Idinkbos en Paasberg, (1939) 1959-2005 (2007)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1155
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven