Uw zoekacties: Nederlandse Protestanten Bond afdeling Doetinchem, 1919-1958

0413 Nederlandse Protestanten Bond afdeling Doetinchem, 1919-1958

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op 6 juni en 15 juli 1870 vindt de officiële oprichting van de ‘Nederlandsche Protestanten Bond’ (NPB) plaats. De doelstelling van de Bond in 1872 luidt ‘De vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven … in de kring va de kerkgenootschappen en op ieder ander gebied.’ De vereniging richt zich op binnenkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten en wil deze op plaatselijk niveau organiseren.
Vanaf begin 1900 ontstaan er zogenoemde ‘kerkhoudende afdelingen’, vanuit de behoefte aan kerkelijke bijeenkomsten.
In 1957 besluit het bestuur van de Doetinchemse afdeling om wegens gebrek aan belangstelling ophouden te bestaan als kerkhoudende afdeling, hetgeen niet betekent dat de afdeling wordt opgeheven *  .
In 1960 wordt het orgel (harmonium) in bruikleen gegeven aan de Doopsgezinde Kring te Doetinchem en in 1967 aan de Remonstrantse Gemeente te Doesburg *  .
Tot 1970 wordt gecorrespondeerd over de eigendommen van de Doetinchemse afdeling, bestaande uit twee spaarbankboekjes en een harmonium *  .

Kenmerken

Datering:
1919-1958
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0413 Nederlandse Protestanten Bond afdeling Doetinchem, 1919-1958
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0413
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven