Uw zoekacties: Bond van Rijwielpadenverenigingen in Oostelijk Gelderland, 1931-1954

0718 Bond van Rijwielpadenverenigingen in Oostelijk Gelderland, 1931-1954

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Bond van Rijwielpadenvereenigingen in Oostelijk Gelderland wordt opgericht in 1931 te Eibergen.
Het doel van de vereniging is: a. de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de grote verbindingsrijwielpaden in Oostelijk Gelderland; b. de bevordering van oprichting van rijwielpadenverenigingen; c. het als lid tot haar doen toetreden van rijwielpadenverenigingen; d. het verlenen van stoffelijken en zedelijke steun aan de aangesloten verenigingen; e. het zoeken van samenwerking met andere bonden en vereniging die hetzelfde of soortgelijk doel nastreven.
Uit de adressering van brieven is af te leiden dat de in deze archieftoegang beschreven stukken zijn gevormd en ontvangen door secretaris A.A.H. van Nahuys te Winterswijk.

Kenmerken

Datering:
1931-1954
Auteur:
W.Willemsen
Toegang:
plaatsingslijst
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
0,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0718 Bond van Rijwielpadenverenigingen in Oostelijk Gelderland, 1931-1954
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0718
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven