Uw zoekacties: Commissie belast met het beheer en onderhoud van de Avinkslu...

1354 Commissie belast met het beheer en onderhoud van de Avinksluis te Haarlo, 1883-1935

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Ingevolge artikel 8 van het Invoeringsreglement van de Berkel (Prov. Blad van Gelderland nr. 148 van 1881) werd het tijdelijk beheer en onderhoud van de Avinksluis bij de gecommitteerden van de waterschappen Van de Berkel, De Schipbeek en De Dortherbeek gelegd.
Op 14 juni 1883 kwamen de gecommitteerden voor het eerst bijeen op het gemeentehuis van Borculo.
De gecommitteerden waren: A.J. Heilersig – watergraaf Schipbeek, H.O. Wansink – poldermeester Dortherbeek, J. Schaars – poldermeester Berkel.
Tevens waren aanwezig: Van Löben Sels – ingenieur Berkel, H.J. te Velthuis – poldermeester Schipbeek, H.C. van der Graaf – secretaris van de Beneden-Slinge.
In die eerste vergadering werd de heer Schaars tot voorzitter gekozen.

De Avinksluis lag aan het begin van de Bolksbeek, pal na de aftakking van de Berkel. De Bolksbeek vormde de schakel tussen de Berkel en de Schipbeek. Herhaaldelijk traden er problemen op tussen de besturen van De Berkel en De Schipbeek als de sluiswachter de schutten van de Avinksluis bij hoogwater te laat of helemaal niet had getrokken. Ook werden er regelmatig vernielingen aan de sluis geconstateerd.
Een oplossing van de problemen rond de Avinksluis vond men toen het Twentekanaal in de 30-er jaren gereed kwam. Toen werd de Bolksbeek in "tweeën geknipt" en ontstond er een waterscheiding tussen de waterschappen van de Berkel en De Schipbeek.

Kenmerken

Datering:
1883-1935
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1354 Commissie belast met het beheer en onderhoud van de Avinksluis te Haarlo, 1883-1935
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1354
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven