Uw zoekacties: Rijks- en provinciale Berkelwerken, (1755) 1814-1885

1359 Rijks- en provinciale Berkelwerken, (1755) 1814-1885

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1787 verzochten de leden van de Tweede Berkelcompagnie aan de stad Zutphen het hen verleende octrooi weer terug te nemen. De Staten van het Kwartier bemoeiden zich ermee en trokken het gezag aan zich. Zo kwam er een einde aan de directe bemoeienis van de stad Zutphen met de Berkel.
In 1798 (Arrêté du Directoire Exécutif van 9 maart 1798) behoorde de Berkel tot de bevaarbare en vlotbare rivieren; daarom was de Berkel een zgn. rijksrivier. Na 1876 werd het beheer en onderhoud weer door de provincie uitgeoefend. In 1882 werd het Waterschap van de Berkel opgericht. Het waterschap kreeg twee taken: verbetering van de waterafvoer en instandhouding van de scheepvaart.
Archief
Inventaris

Kenmerken

Datering:
(1755) 1814-1885
Auteur:
H.A.C. Marsman-Slot
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
0,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1359 Rijks- en provinciale Berkelwerken, (1755) 1814-1885
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1359
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven