Uw zoekacties: Polderdistrict Rijn en IJssel, 1961-1982

1368 Polderdistrict Rijn en IJssel, 1961-1982

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij besluit van provinciale Staten van Gelderland van 14 maart 1961 werd per 1 januari 1962 het Polderdistrict Rijn en IJssel opgericht.
Tegelijkertijd werden toen de volgende waterschappen opgeheven: het Polderdistrict Lijmers; het Polderdistrict Baarbroekseche Dijk en Angerlosche Zomerdijken; De buitenpolder Loerbeek.
In 1965 werd de J.C. Daams tot dijkgraaf van het Polderdistrict Rijn en IJssel benoemd. Daams was dat al sinds 1962 dijkgraaf van het Polderdistrict Oude Rijn. Een eerste stap op weg naar een fusie tussen beide waterschappen.
In 1971 verhuisde het Polderdistrict Rijn en IJssel naar de zetel van Oude Rijn, Huis Aerdt .

De administratieve en technische dienst van het Polderdistrict Rijn en IJssel ging diezelfde diensten van Oude Rijn ondersteunen. Toch bleven beide polderdistricten nog tot 1982 afzonderlijk bestaan.
De verhuizing van het Polderdistrict Rijn en IJssel naar de nieuwe locatie was wel aanleiding het archief af te sluiten en per 1972 opnieuw te openen.
In 1972 betrok Polderdistrict Rijn en IJssel Huis Aerdt. Daar was Polderdistrict Oude Rijn toen al gevestigd. Beide waterschappen hadden dezelfde dijkgraaf, J.C. Daams. Beide polderdistricten deelden ook de ambtelijke leiding. M.C. van der Have was secretaris en J.P. van der Rest was hoofd van de technische dienst. Een fusie tussen beide polderdistricten zou een logische volgende stap zijn.In 1982 kwam de fusie tot stand. De polderdistricten Rijn en IJssel en Oude Rijn werden het nieuwe Polderdistrict Rijn en IJssel. De zetel van het nieuwe polderdistrict bleef Huis Aerdt.
In 2016 zijn de archieven van het Polderdistrict Rijn en IJssel in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel bewerkt. Inventaris 1368 "Polderdistrict Rijn en IJssel, 1962-1981" is ontstaan uit de samenvoeging van de oude inventarissen van de bestanden 1368 "Polderdistrict Rijn en IJssel, 1962-1971" en 1369 " Polderdistrict Rijn en IJssel, 1972-1981".
Uit het bestand 1451 "Polderdistrict Rijn en IJssel, Akten" zijn aan de inventaris van bestand 1368 de akten uit de periode 1962-1981 toegevoegd, als inv.nrs. 903-921. De akten uit de periode 1982-1996 uit bestand 1451 zijn toegevoegd aan bestand 1453 "Polderdistrict Rijn en IJssel, 1982-1996".
Aan de inventaris zijn eveneens de ongeïnventariseerde kaarten, tekeningen,een foto en dossiers van het Polderdistrict Rijn en IJssel beschreven en in de inventaris opgenomen onder de inv.nrs. 901-902 en 932-955.
Niet alle dossiers zijn in het depot van het waterschap teruggevonden. Een lijst met niet-aangetroffen dossiers is opgesteld.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1961-1982
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
9,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1368 Polderdistrict Rijn en IJssel, 1961-1982
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1368
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
Naar boven