Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Met deze zoekingang zoekt u in de beschrijvingen van akten in de notariële archieven.

Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken in de gevallen waarin (1) de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en (2) een partij dit van hem verlangt.

Een notaris is actief op het gebied van: (1) het personen- en familierecht (het opmaken van huwelijkse voorwaarden, testamenten, echtscheidingsakten, verklaringen van erfrecht enz.), (2) het onroerende zaakrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten in het kader van een openbare veiling enz.) en (3) het rechtspersonenrecht (het opmaken van oprichtingsakten, statutenwijzigingen, akten van overdracht en uitgifte (emissie) van aandelen, akten van juridische fusie en -splitsing en dergelijke).

Daarnaast kunnen partijen de notaris ook vragen om andere akten voor hen in notariële vorm op te maken. Het gaat daarbij om akten die partijen anders als onderhandse akten zouden opmaken (meestal diverse soorten overeenkomsten). Van deze akten is een expeditie bestemd voor uitreiking aan partijen, terwijl door de notaris een minuut of minuutakte wordt bewaard.

Sommige akten namelijk worden slechts in enkelvoud opgemaakt, bijv. akten van bekendheid, toestemming tot het aangaan van een huwelijk, toestemming tot het royeren van hypothecaire inschrijvingen en andere machtigingen. Dit soort akten staat bekend onder de verzamelnaam brevet-akten; de notaris geeft hiervan alleen een grosse af en bewaart geen minuut.

Met ‘notariële archieven’ wordt hier bedoeld: series akten die de notaris vanaf 1811 verplicht diende te bewaren. Archiefstukken als correspondentie en boekhouding die weliswaar het eigenlijke archief van het notariskantoor zijn, vallen hier niet onder.

De zoekingang

Het invoeren gebeurt aan de hand van de door de diverse notarissen opgemaakte repertoires. Een repertoire is een overzicht van de binnen een bepaalde tijdsperiode (meestal een kalenderjaar) bij de betreffende notaris gepasseerde aktes. In een repertoire worden de belangrijkste gegevens uit een akte opgenomen. Hierbij valt te denken aan natuurlijk de namen van de betrokken partijen en daarnaast onder andere hun hoedanigheid, het soort onroerend goed en de ligging daarvan, koopprijzen, hypotheeksommen en uiteraard de aktenummers en de data waarop deze zijn gepasseerd. Bij het invullen van de repertoires hebben de notarissen enige vrijheid waardoor het voorkomt dat de ene notaris zaken vermeldt die de ander achterwege laat. Dit is zeker het geval bij repertoires van na circa 1910. Daar is het eerder regel dan uitzondering dat van de betrokken partijen bijvoorbeeld er slechts één wordt genoemd en dat er niet tot nauwelijks melding wordt gemaakt van onroerende goederen, koopsommen en hypotheekbedragen.

Het vervaardigen van een toegang op de notariële akten is een omvangrijk project dat vele jaren in beslag zal nemen. Regelmatig zullen updates worden gedaan.

beacon
42.788 notariële akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 DateringSoort akteNotarisPlaats notaris
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Naar boven