Uw zoekacties: Notaris Callenfels en voorgangers te Steenderen als zaakwaar...

0812 Notaris Callenfels en voorgangers te Steenderen als zaakwaarnemers voor verschillende natuurlijke- en rechtspersonen, 1780-1973

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het in deze inventaris beschreven archief is afkomstig uit een herenhuis aan de Dorpsstraat te Steenderen dat bewoond werd door notaris Callenfels. Notaris Herman Philip Callenfels is in 1973 overleden. Het huis werd vervolgens nog enkele decennia bewoond door zijn weduwe. Nadat ook zij overleden was, werd de woning ontruimd. In het koetshuis bevond zich een kabinetkast. Na het forceren van het slot bleek deze kast volgepakt te zijn met oude archiefstukken.
-
Erfgoedstuk
De nabestaanden van notaris Callenfels zochten hierover contact met het Streekarchivariaat Regio Achterhoek. Overeengekomen werd dat het archief zou worden geschonken aan de archiefdienst. Op vrijdagmiddag 14 oktober 2005 had de verhuizing van het archief plaats. Bij de overbrenging werd zoveel mogelijk gepoogd de in de loketkast aangetroffen orde te handhaven.
Tijdens de inventarisatie bleken de stukken voornamelijk afkomstig te zijn van de te Steenderen gestationeerde voorgangers van notaris Callenfels. Het betreft geen notarieel archief maar
'zaakwaarnemersarchieven', archieven die door de notarissen werden gevormd als belangenbehartigers in juridische zaken voor cliënten. Het archief bestaat grotendeels uit dossiers die zijn gemerkt met een letter (op familienaam van de cliënten).
De oudste stukken dateren uit het eind van de 18e eeuw (1780). De jongste stukken dragen het jaartal 1921. De dossiers bevatten o.m. lotingsakten (o.m. inzake afkoop dienstplicht), transportakten, hypothecaire akten en testamenten alsmede correspondentie daaromtrent (o.a, van emigranten). Dit dossierarchief heeft een omvang van 7 meter. De beschrijving van de dossier in deze inventaris is vervaardigd aan de hand van de op de enveloppen en wikkels aangetroffen opschriften.
Voorts bevat het archief een serie registers betreffende protocollen, memoriën van aangifte, hulpregisters, testamenten en huwelijksvoorwaarden en pachtregisters.
De totale omvang van het archief is 15 meter.
De volgende notarissen waren te Steenderen werkzaam en van hen werd papieren nalatenschap in het in deze inventaris beschreven archief aangetroffen:

Hendrik Wijnand Rasch 1812-1820
Harmen Addink 1812
J. de Feyfer Dz (Dirkzoon) 1820-1842
Gerardus Johannes van Tricht 1842-1883
Hendrik Beker 1883-1922
Constant August Viëtor 1921-1946
J.Th. Smalbraak 1946-1962
H. van Hengel 1962-1963
H.Ph. Callenfels 1963-1972

Doetinchem, maart 2006
W.Willemsen

Kenmerken

Datering:
1780-1973
Auteur:
W. Willemsen
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
15,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0812 Notaris Callenfels en voorgangers te Steenderen als zaakwaarnemers voor verschillende natuurlijke- en rechtspersonen, 1780-1973
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0812
Categorie:
 
 
 
Naar boven