Uw zoekacties: Provinciale wetgeving en verslagen van de toestand der provincie

0937 Provinciale wetgeving en verslagen van de toestand der provincie

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Provinciaal Blad van Gelderland werd op 15 maart 1815 bij besluit van de gouverneur in de provincie Gelderland ingesteld (Provinciaal Blad 1815 no. 1). In dit besluit werd meegedeeld, dat alle circulaires die de gouverneur en Gedeputeerde Staten aan de burgemeesters toezonden in dit blad zouden worden gepubliceerd.
Belangrijke besluiten van het provinciaal bestuur (verordeningen en besluiten en mededelingen die van publiek belang waren) zijn in het Provinciaal Blad gepubliceerd.
De bladen zijn toegankelijk door middel van alfabetische trefwoordenregisters. Verder is er in elke jaargang een alfabetisch trefwoordenregister aanwezig, dat vaak ook enige voorafgaande jaren bestrijkt.

Kenmerken

Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Erfgoedcentrum A en L
Omvang:
12,625
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0937 Provinciale wetgeving en verslagen van de toestand der provincie
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0937
Categorie:
 
 
 
Naar boven