erfgoedcentrum achterhoek liemers

Flonkergood

Let op: insturen voor Flonkergood 2022 kan niet meer

Kadobuukske in ‘t teken van ‘Thuus’

 

In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de Waeke van het ‘Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uitgegeven. Dit mooie boekje boordevol streektaalverhalen en –gedichten wordt cadeau gegeven als je in de Waeke een boek in de streektaal of over de streek aanschaft in Achterhoekse en Liemerse boekhandels. De komende editie van Flonkergood heeft als thema ‘Thuus’ meegekregen.

 

Thuus

We waren het afgelopen jaar veel meer thuus dan ooit, de één vond dat prettiger dan de ander. Thuus is vaak de plek waar je je goed voelt en waar de mensen zijn waarvan je het meest houdt, maar het is ook een plek die je enorm kan missen of die je je soms helemaal opnieuw eigen moet maken. Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan bieden!

 

Insturen

Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in het dialect – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De belangrijkste voorwaarden waaraan de inzending moet voldoen zijn:

  • Geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten;
  • Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen;
  • Lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten worden niet in behandeling genomen;

Bijdragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2021 als word-document en per e-mail worden ingestuurd naar: info@ecal.nu.

 

Flonkergood

De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood. De afgelopen jaren stonden er steeds zo’n twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt (indien dat weer mogelijk is) uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart 2022.

 

De organisatie hoopt weer op vele mooie, pakkende, persoonlijke of juist grappige verhalen. Dus schroom niet en stuur je verhaal over Thuus in!

 

 

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2022

1             Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.            

2             De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.

3             Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Thuus’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.

4             De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd.

             Inzenden naar: info@ecal.nu

             Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

5             De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 oktober 2021.

6             De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.

7             De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.

8             In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, telefoonnr. 0314 -78 70 78, e-mail info@ecal.nu.