erfgoedcentrum achterhoek liemers

Flonkergood

Inzendtermijn nieuwe dialectverhalen en gedichten verlengd tot 1 november 2022!  

 

In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de Waeke van het ‘Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobuukske Flonkergood uitgegeven. Dit mooie boekje boordevol streektaalverhalen en –gedichten wordt cadeau gegeven als je in de Waeke een boek in de streektaal of over de streek aanschaft in Achterhoekse en Liemerse boekhandels. 

Flonkergood is niet alleen een heel mooi boekje, het is ook bedoeld om het schrijven in het dialect te stimuleren. Iedereen die een mooi verhaal of gedicht heeft geschreven in streektaal, kan deze inzenden. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood.

 

Thema 2023: Greun 

De komende editie (2023) heeft het thema 'Greun' meegekregen.

Groen, wat maakt de kleur greun – of misschien zeg jij gruun – in je los? Wellicht is het je lievelingskleur, misschien denk je dat het gras bij de buren altijd groener is, of heb je angst voor een groen beest. Denk je wel eens terug aan de tijd dat je nog zo groen als gras was? Of houd het populaire thema ‘vergroenen’ je erg bezig. Er zijn vele associaties met deze kleur te bedenken. Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan bieden!

 

Insturen

Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in streektaal – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. Dit kan tot 15 oktober 2022. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2023. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart 2023.

 

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2023

  1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.           
  2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.
  3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal of gedicht te schrijven over het thema ‘Greun’. Verhalen max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.
  4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd. Inzenden naar: info@ecal.nu.
    Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 1 november 2022.
  6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.
  7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.
  8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Editie 2022

Het thema van Flonkergood 2022 was 'thuus'. Hier bleken veel schrijvers goed mee uit de voeten te kunnen: we kregen meer inzendingen dan ooit! Van enkele verhalen zijn mooie fimpjes gemaakt. Je kan ze terugkijken op ons YouTubekanaal: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers - YouTube

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, telefoonnr. 0314 -78 70 78, e-mail info@ecal.nu.