Taal en Schrieveriej

 

De streektaal in de Achterhoek, Liemers en op de Veluwe is van oorsprong een gesproken taal. Toch is het belangrijk om zo'n taal vast te leggen in schrift. Zo blijft deze bewaard voor de toekomst! Er zijn niet alleen speciale streektaalwoordenboeken, maar ook speciale spellingsregels om het schrijven in streektaal makkelijker te maken. We stimuleren dat er meer in streektaal en over de streek wordt geschreven, van leuke voorleesverhaaltjes tot boeken en gedichten. Ook vertalen we politieke programma's en andere teksten in de publieke ruimte in streektaal en spreken we kinderluisterboeken in. 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD)

 

Vanaf de oprichting van het Staring Instituut wordt er gewerkt aan het WALD: een systematisch woordenboek. De WALD-spelling is vastgesteld toen de plannen tot het maken van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gerealiseerd konden worden. Het is dus een spelling, die gebruikt wordt in dat Woordenboek. Maar de WALD-spelling is zodanig ontworpen, dat zij ook voor verhalen in het dialect kan worden gebruikt.

 

 

 

Lees meer
Foto met 5 verschillende WALD boeken
Foto van een klas die een schrijfcursus volgt
Schrijfcursus

Regelmatig worden schrijfcursussen georganiseerd. Tenslotte kan een van oorsprong gesproken taal als het Achterhoeks en Liemers alleen worden bewaard als er teksten en verhalen op schrift worden vastgelegd. De vier manieren om een taal te leren zijn het spreken, luisteren, lezen en schrijven. Verhalen en teksten in streektaal dienen dus meerdere doeleinden: de streektaal wordt erin vastgelegd, de verhalen kunnen worden gelezen, maar ook voorgelezen. Aan kinderen én ouderen. Er zijn al schrijfcursussen geweest om sprookjes, columns en kinderverhalen te schrijven. Er kan zowel in het Nederlands als in streektaal worden geschreven en er wordt altijd een stukje WALD-spelling en grammatica meegenomen. Als er weer een schrijfcursus staat gepland, wordt dit weergegeven in de agenda. 

.
Waeke van het Achterhookse en Liemerse book / Beste Boek

Jaarlijks organiseert het Erfgoedcentrum samen met de Dialectkring Achterhoek en Liemers en de St. Streektaalvrienden Lochem de Verkiezing Beste Boek Achterhoek en Liemers en de daaraan gekoppelde 'Waeke van het Achterhookse en Liemerse book' (waarbij het cadeauboek Flonkergood wordt uitgegeven). Doel van dit evenement en de verkiezing is promotie van verschenen publicaties uit en over de streek (Achterhoek en Liemers) en het stimuleren van de productie van boeken over de streek.

 

 

Lees meer
Foto van de boeken Achterhoek en Liemers 2021
Voorblad van Oer nummer 44
OER, cultuurhistorisch tijdschrift

Oer, cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, is een kwartaaluitgave van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Regionaal Archief Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel. Het tijdschrift is te koop op de studiezaal van het Erfgoedcentrum, in de boekhandel en via www.achterhoekseboeken.nl.

 

 

Lees meer
Naar boven