Uw zoekacties: Bijlagen bij de Burgerlijke Stand gemeente Bronckhorst, 1811-1979

3003 Bijlagen bij de Burgerlijke Stand gemeente Bronckhorst, 1811-1979

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Om te kunnen trouwen moesten bruidegom en bruid enkele bewijsstukken inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, de zogenoemde huwelijksbijlagen. Deze bijlagen betreffen vooral afschriften van verschillende akten die verdere informatie over het bruidspaar geven.
Vooral de oudste huwelijksbijlagen zijn belangrijk voor het onderzoek, omdat het vaak afschriften zijn van akten van voor de tijd van de burgerlijke stand. De volgende stukken kunnen worden aangetroffen:
1. Afschrift van de doop- of geboorteakte. Trouwlustigen die voor de invoering van de burgerlijke stand (1811) waren geboren, leverden een afschrift van hun doopinschrijving in. Dat gold ook wanneer bruidegom of bruid in het buitenland waren geboren. In het geval dat het doopregister verloren was gegaan, werd door de vrederechter of de kantonrechter een akte van bekendheid van geboorte of notoriteit opgemaakt. Hierbij legde een aantal familieleden of bekenden bij de notaris of de vrederechter een beëdigde verklaring af omtrent de identiteit van de bruid of bruidegom en zo mogelijk over geboortedatum, geboorteplaats en ouders.
2. Verklaring van toestemming. Bruidegom en bruid hadden tot de leeftijd van 30 jaar toestemming van de wederzijdse ouders nodig om te mogen trouwen. Als de ouders niet bij de plechtigheid aanwezig waren, werd een schriftelijke toestemming ingeleverd. Waren de ouders overleden, dan moesten afschriften van de overlijdensakten, soms zelfs van de grootouders worden overlegd.
3. Militiebewijs. De bruidegom moest tot 1911 een bewijs inleveren dat hij aan zijn militaire verplichtingen had voldaan, hiervan was vrijgesteld of was uitgeloot. In de bijlagen tot 1861 is ook zijn signalement opgenomen.
4. Bewijs van onvermogen. Dit werd verstrekt als bruidegom en bruid niet in staat waren de kosten verbonden aan de huwelijkssluiting te betalen.
Vanaf 1933 zijn uitsluitend de bijlagen bij "akten van bijzondere aard" bewaard gebleven. Op de bijlagen is de openbaarheidsbeperking van toepassing zoals bij de akten: geboorten 100 jaar, huwelijken 75 jaar en overlijden 50 jaar.
Op https://www.ecal.nu/hulp/stamboom is onder andere lezen hoe u kunt zoeken naar akten van de burgerlijke stand en huwelijkse bijlagen.
De in deze inventaris beschreven stukken werden in 2012 door het Gelders Archief te Arnhem overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem.

De omvang van het in deze inventaris beschreven archief bedraagt 28,75 strekkende meter.
Inventaris
Gemeente Hummelo en Keppel
259 Stukken betreffende het in Londen gesloten huwelijk van Alexander van Heeckeren en Renira Christine Bentinck, 1898
3003 Bijlagen bij de Burgerlijke Stand gemeente Bronckhorst, 1811-1979
Inventaris
Gemeente Hummelo en Keppel
259
Stukken betreffende het in Londen gesloten huwelijk van Alexander van Heeckeren en Renira Christine Bentinck, 1898
Datering:
1898
Omvang:
1 omslag
Openbaar:
1974

Kenmerken

Datering:
1811-1979
Auteur:
H.G. Nijman, W. Willemsen
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
28,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3003 Bijlagen bij de Burgerlijke Stand gemeente Bronckhorst, 1811-1979
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3003
 
 
 
Naar boven