erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Transcripties
Henrick Branss die XVJ morgen landtz die sint aever oever gebraeken op IIIJ morgen nae, ind Henrick plach daer voir to gheven VIIJ pacht gulden, nu Stijn Menwijssch [Menvissch] voir IIII pacht gulden, ind men sall hoir die affbroick kortten, facit II schilt I gulden
Johan Spronck ind Stijn sijn huijsfrouw den acker bider [bij de] Cappellen ind is in erfftaell IIIJ morgen tot hoire beider Kijnder lijve voir vijff schilt, die lijve sint doott, ind is verpacht Lenart Kalff nae inholt sijner verschrijvonge XII Jaer lanck voir VIII pacht gulden, ind is dat IXde Jaer, facit V schilt J gulden
Rijck die Wilde ind Ansem Ansems den Bierhont mitten Mollenkamp voir vijff schilte, ind is nu weder verpacht Goessen van Ulfft in sijner voirschreven pachtonge
Wilhem die Meij nu Rutger Reijnen die hoffstadt bider [bij de] gemeijnten die Daem Gelis thebben plach voir III schilte sonder Jaeren, facit III schilt
Alijt van den Poll dat Koenijnx daell voir II schilte ind is nu verpacht Zander van Herde voir III schilte, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir IIII schilt, facit IIII schilt
Die Acczise (!) tot Millingen heefft gepacht Helmich die Meij bij bernender kersen [brandende kaarsen] voir II schilt, facit II schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe mijns genedigen Lieven Heren beesten ind Rutgers die weijde niet all en behouffden, heefft men dit Jaer aengenoemen desse naebeschreven beesten, halff in behouff mijns genedigen Lieven Heren ind dander [in duplicaat: die ander] helfft Rutgers, utgescheiden twee smaell runder die der bouwknecht daer inne drieven] mach ./.
Item die Koster II koijen, VI pacht gulden
Item Anna van Kolck II koijen, VJ gulden I ort
Item Joris van Hensbeck II koijen, VI gulden
Item Wilhem van Kolck II koijen, VI gulden
Item Wilhem ten Haeff I koij, III gulden
Item Derrick Veraelick I koij, III gulden
Item die Tollschriever II ewijnters, III gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Daem Kuper utter desse vursschreven bouwinge ind landt dat Derrick Penninck daer voir uttgenoemen hadt voir V schilt, ind die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir VIJ schilt, die Jaeren sint oick omb ind dit landt ind meer ander landes als naebeschreven volgende is, heefft nu gepacht Henrick Fierkens Aerntz XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XXIIII golden gulden, facit XVI schilt
Item beneven die bouwinge Rick van Zedam in pachten heefft op die Draepen lach ledich omtrent IJ morgen landtz bewassen mit brummell ind onkruijt, heefft gepacht Lenart Kalff mit weten ind believen mijns genedigen Lieven Heren voir III pacht gulden, facit II schilt
Item thenden dit landt licht [ten einde dit land ligt] omtrent eijnen morgen landtz den die Wardtgreff gebruickt, daer voir hij die Rijsswardden verwaeren sall
- Summa folii I c XC schilt I ort schilt J gulden IX albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe oick sijne genaeden voir utt hebben een koirfullen, dat selve is gekaeren ind verkofft voir VII Rider gulden, den gulden ad XXIII stuver brabants, facit VJ gulden II albus
Item Soe oick sijne genaeden voir utt hebben een halff herijncx vatt botteren, dat selve is gelevert ind verkofft voir VIJ gulden I ort, facit VIJ gulden I ort
Item Soe Johan van den Poll van itlick peert ind itlicke koe die opten wardt gehalden warden tot sijnen deell to weijden geven soldt eijnen Philippus gulden, soe sijn der peerden gewest XII ind der koijen oick XII, beloept Johans weijdt gelt daer van XII Philippus gulden, facit XI gulden IIII albus
Item Soe gifft Johan van den Poll vurgemelt voir sijn aendeell van den ewijnters to weijden een pont pepers ind een pont gengbers ind is oick onbetaelt
Item Soe noch Poll vurgemelt geven soldt Jaerlix van den twee jarigen hij geweijden konde tot sijnen deell toe van itlick stuck eijnen Philippus gulden, soe sijn dit Jaer opten vursschreven hoff ghene twee jaerige geweijdet
 
 
 
Pagina: 4