erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
3.2. Bijlage II (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Huis Bergh, (828) 1227-1842
x0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1. Voorwoord
1.2. Geschiedenis van het archief
1.3. Toelichting tot den inventaris
Inleiding 1932
2.1. Voorwoord
2.2. Inleiding
2.3. Lijst van platen
2.4. Alphabetische lijst der in de inleiding opgenomen stamboomen
Supplement 1932-1957 * 
Toelichting. * 
Bijlagen
3.1. Bijlage I
3.2. Bijlage II
0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
3. Bijlagen
3.2. Bijlage II
De eerstondergeteekenden Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergh en de tweede ondergeteekende, vertegenwoordigende het Bestuur der Naamlooze Vennootschap tot instandhouding en beheer der goederen en rechten van het Huis Bergh, verklaren na ingewonnen advies van den Rijksarchivaris in Gelderland, een ruil van archiefstukken aan te gaan, met dien verstande, dat de eerstondergeteekenden uit het archief der gemeente Bergh afstaan aan de Naamlooze Vennootschap voornoemd:
1. Een verzameling ingekomen brieven en andere stukken, afkomstig van den Landdrost van het Graafschap Bergh;
2. een verzameling stukken betreffende de Berghsche bosschen, die op grond van art. 14 der akte van verdeeling van die bosschen van 24 April 1813 hadden moeten zijn overgegeven aan het Huis Bergh, welke overgifte destijds door den markeschrijver is verzuimd; zijnde deze stukken met andere in 1888 door het gemeentebestuur van Bergh in bruikleen geplaatst in het Rijksarchiefdépot te Arnhem;
3. een dijkboek van den Baarbroekschen dijk bij Doesburg.
4. Enkele losse stukken van verschillenden aard, de administratie van het Huis Bergh betreffende;
Terwijl de meergemelde Naamlooze Vennootschap afstaat aan de gemeente Bergh ter plaatsing in haar archief:
1. het resolutieboek van den magistraat der stad 's-Heerenberg, 1788-1794, met eenige bijlagen;
2. het resolutieboek van de geërfden in het ambt Bergh, 1754-1825, alsmede eenige stukken betreffende de ontbinding van die geërfdenorganisatie;
3. kohier- en maanboeken van de verponding in stad en ambt Bergh, benevens eenige losse stukken betreffende de verponding (17de eeuw);
4. enkele bij den magistraat der stad 's-Heerenberg ingekomen en van dat college uitgegane stukken (de laatstgenoemde in minuut), alsmede enkele stukken betreffende processen, door den magistraat voor het Hof te Arnhem gevoerd.
Aldus opgemaakt in duplo en geteekend te 's-Heerenberg den 1 Augustus 1927.
(get.) Smit, Burgemeester van Bergh.
(get.) Reijers, Secretaris van Bergh.
Voor de N.V. Huis Bergh:
(get.) J.H. van Heek.
Inleiding 'Varia' * 
De naam Varia is gegeven aan een verzameling geschreven en gedrukte stukken die niet geplaatst konden worden in het kader van de gedrukte inventaris. Ze zijn ten dele afkomstig uit schenkingen of aankopen, doch het grootste gedeelte bestaat uit wel uit het archief Bergh afkomstige, doch-zoals gezegd-niet in te delen stukken. De varia zijn opgeborgen in de rechtse charterkast, na het eigenlijke archief van het Huis Bergh. Wegens het heterogene karakter van de varia is niet getracht een systematische indeling te maken, doch zijn de stukken voetstoots beschreven.
Januari 1968
Mr. A.P. van Schilfgaarde
Inventaris 'Varia'
Kenmerken
Datering:
1227-1842
Raadpleegbaarheid:
De archieven van Huis Bergh berusten in het muntgebouw bij kasteel Bergh te 's-Heerenberg. Voorzover de documenten niet reeds middels aan de webinventaris gekoppelde scans geraadpleegd kunnen worden, is een bezoek aan de raadpleegruimte in het muntgebouw noodzakelijk. Daartoe dient via het centrale adres van ECAL (tel. 0314-787078) een afspraak gemaakt te worden. Het muntgebouw, (Muntwal 1, 's-Heerenberg) is doorgaans dinsdags op afspraak van 09.00 -16.30 uur toegankelijk
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Huis Bergh
Omvang:
108,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0214
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS