erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Toelichting.<SUP>1</SUP> (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Huis Bergh, (828) 1227-1842
x0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1. Voorwoord
1.2. Geschiedenis van het archief
1.3. Toelichting tot den inventaris
Inleiding 1932
2.1. Voorwoord
2.2. Inleiding
2.3. Lijst van platen
2.4. Alphabetische lijst der in de inleiding opgenomen stamboomen
Supplement 1932-1957 * 
Toelichting. * 
0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
2a. Supplement 1932-19571
Toelichting. * 
De hier volgende lijsten van inventaris- en regestnummers beschrijven in de eerste plaats de aanwinsten, die het archief van het Huis Bergh in de periode 1932-1956 heeft verworven, en bevatten in de tweede plaats de corrigenda, die sedert 1932 opgemerkt zijn, daarbij inbegrepen de errata, welke reeds waren vermeld op blz. 242 van het in 1932 in druk verschenen deel 'Index' van 'Het Archief van het Huis Bergh'.
De aanwinsten zijn in hoofdzaak verkregen door het terugbrengen naar het archief van een collectie archivalia, die in 1568 door graaf Willem van den Bergh moeten zijn meegenomen naar de Dillenburg. Door de begin-19e eeuwsche verdeeling van het Dillenburgsche archief tusschen koning Willem I en Pruisen is een deel hiervan in het Staatsarchief te Wiesbaden terecht gekomen, een ander deel in het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage.
Deze laatste collectie vermeldde ik reeds in mijn 'Geschiedenis van het Archief' (1932) op blz. IX, het andere deel was mij toen nog onbekend. De op het Koninklijk Huisarchief berustende collectie, vrijwel de belangrijkste, is in 1952 aan het Huis Bergh in permanent bruikleen afgestaan, de collectie Wiesbaden, vnl. uit afgeloste rentebrieven bestaande, kwam op grond van de ruilovereenkomst van 1928 tusschen de Staat der Nederlanden en de N.V. Huis Bergh (nadat ingevolge een ruil tusschen de eerstgenoemde partij en de staat Rheinland-Westfalen deze stukken aan Nederland waren gekomen) in 1951 ook in het archief Bergh terecht.
Na bijna 400 jaar, na sedert bijna 150 jaar een onderling gescheiden bestaan te hebben gehad, is deze collectie dus weer in haar geheel op haar oude plaats terechtgekomen.
Een derde belangrijke aanwinst verkreeg het archief door de liberaliteit van de familie Van Nispen tot Pannerden, die een grote collectie stukken, van voorouders, die rentmeester van het Huis Bergh waren geweest, afkomstig, afstonden. Het betreft in hoofdzaak de administratie van het rentambt Pannerden.
In 1950 werd het archief Bergh ook verrijkt met een aantal stukken vnl. betreffende Boxmeer en Haps, die te voorschijn gekomen waren bij de inventarisatie van het Archief der zg. Commissie van Breda. uit welker archief ook reeds in 1928 (zie mijn Geschiedenis van het archief, blz. XXII) belangrijke aanwinsten waren verkregen.
Hierachter volgt een specificatie van de herkomst van de bovengenoemde voorname aanwinsten, daarna een complete lijst der aanwinsten en errata.
A.P.v.S. 1957
A. Afkomstig uit het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage (in permanent bruikleen):
Inv. 34a, 34b, 55a, 303a, 329a, 346a, 349a, 350a, 351a, 352a, 353a, 354a, 355a, 356a, 357a, 379a, 404a, 405a, 407a, 428a, 431a, 445a, 462a, 1137a, 1153a, 1612a, 1796a, 1933a, 3238a, 3506a, 4029a, 5040a, 5617a, 6481a, 6484a, 6513a, 6678a, 6704a, 6849a, 6922a, 6950a.
B. Afkomstig van het Staatsarchief te Wiesbaden:
Inv. 325 (reg. 3533a), 1362a, 1378a-b, 1379a-l, 1381a-e, 1382a, 1384a-b, 1385-ba, 1389a-b, 1390a, 1394a, 1396a, 1440a-o, 1453 (reg. 1713a), 3513a, 4824, 4927 (reg. 2721a en 2913b), 5056 (reg. 2786a).
C. Afkomstig van de familie Van Nispen tot Pannerden:
Inv. 1275a-c, 1333 (aanvulling 1807-1816), 4896 (aanvulling 1651-1682), 4896a, 5225a-c, 5268a-e, 5307a-b, 5321a-b, 5330a-c, 5352a-b, 5762a, 6145 (aanvulling), 6173a, 6214a, 6217a.
D. Afkomstig uit het archief van de Commissie van Breda:
Inv. 333 (reg. 3531, oorspr.), 2863 (afschrift van 1627), 6486-6497, 6601 (staat uitvaart van 1781), 6626 (notities over Haps), 6639 (acte van 1729), 6664a, 6717 (3 charters), 6796a-c, 6935a, 6616, 6655, 6831, 7098 (bij deze laatste 4 nummers kleine aanvullingen).
E. Archief van de Byvanck:
Inv. 2864, brieven van 1748 en 1787, zijn afkomstig uit het archief van de Byvanck, geschenk Jhr. Mr. Buurt van Nispen tot Pannerden in 1952.
Bijlagen
3.1. Bijlage I
3.2. Bijlage II
Inleiding 'Varia' * 
De naam Varia is gegeven aan een verzameling geschreven en gedrukte stukken die niet geplaatst konden worden in het kader van de gedrukte inventaris. Ze zijn ten dele afkomstig uit schenkingen of aankopen, doch het grootste gedeelte bestaat uit wel uit het archief Bergh afkomstige, doch-zoals gezegd-niet in te delen stukken. De varia zijn opgeborgen in de rechtse charterkast, na het eigenlijke archief van het Huis Bergh. Wegens het heterogene karakter van de varia is niet getracht een systematische indeling te maken, doch zijn de stukken voetstoots beschreven.
Januari 1968
Mr. A.P. van Schilfgaarde
Inventaris 'Varia'
Kenmerken
Datering:
1227-1842
Raadpleegbaarheid:
De archieven van Huis Bergh berusten in het muntgebouw bij kasteel Bergh te 's-Heerenberg. Voorzover de documenten niet reeds middels aan de webinventaris gekoppelde scans geraadpleegd kunnen worden, is een bezoek aan de raadpleegruimte in het muntgebouw noodzakelijk. Daartoe dient via het centrale adres van ECAL (tel. 0314-787078) een afspraak gemaakt te worden. Het muntgebouw, (Muntwal 1, 's-Heerenberg) is doorgaans dinsdags op afspraak van 09.00 -16.30 uur toegankelijk
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Huis Bergh
Omvang:
108,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0214
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS