erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Schuttersgilden (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811

0261 Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis
Archieven
Charterverzameling
Inventarisatie en archiefbeheer
Bronnen
Inventaris
Gedeponeerde archieven
Schuttersgilden
0261 Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811
Inventaris
Gedeponeerde archieven
Schuttersgilden
NB:
Oorspronkelijk werd de stad Doetinchem verdedigd door haar eigen burgerij. In elke wijk moesten de bewoners de verdediging van een deel van de stadsmuur of -wal voor hun rekening nemen en waren daartoe georganiseerd in een schutterij. De drie oudste schutterijen, herkenbaar aan hun patroonheiligen, werden na de Reformatie geleidelijk overvleugeld door hun protestantse tegenhangers. De gilden van St. Anthonie & St. Quirijn en van St. Jorrien & St. Joost gingen aldus op in het gilde van Eendragt, de St. Katharinen & Sebastiaenschutten in het gilde van Vreede. Deze schutterijen stonden onder het bevel van leden van de magistraat en genoten een toelage uit de stadskas. De magistraat was betrokken bij de besluitvorming en regelgeving in de vergaderingen van de gildemeesters en richter en schepenen woonden de openbare verpachtingen van gildegronden bij. Ten gevolge van de ontmanteling van de vestingwerken en de invoering van garnizoenen, bestaand uit huursoldaten, verloren de gilden hun militaire functie, maar bleven bestaan als verenigingen, die konden worden ingezet bij het handhaven van de openbare orde.
Zie ook Leloux, H.J. De oud-Doetinchemse gilden van Eendracht en van Vreede (Doetinchem 1981) en de bijdragen van J.F.A. Modderman in: Geschiedenis van Doetinchem, (Zutphen/Doetinchem 1986) p. 116, 141 e.v.;
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1341-1815
Auteur:
D. Bunskoeke, G. Dinkla, P. Meerdink, regesten: J.F. Bijleveld
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
48,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0261 Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0261