erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Gasthuis (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811

0261 Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis
Archieven
Charterverzameling
Inventarisatie en archiefbeheer
Bronnen
Inventaris
Gedeponeerde archieven
Gasthuis
0261 Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811
Inventaris
Gedeponeerde archieven
Gasthuis
NB:
Het Gasthuis te Doetinchem was oorspronkelijk bestemd om reizigers, gasten van het stadsbestuur en behoeftigen voeding en onderdak te verschaffen. Naast het hoofdgebouw bezat men een kapel, waarbij later een achttal armenwoningen werd gebouwd. Het Gasthuis te Doetinchem werd ook wel Driekoningengasthuis genoemd, omdat het met een vicarie-altaar begiftigd was, dat aan de Driekoningen was gewijd (vicarie Trium Regium).
Hoofdtaak was echter de uitdeling aan armen, de opname van ouderen en de verpleging van zieken. Door schenkingen en inbreng van geld en goederen was het Gasthuis een welvarende instelling en kon gelden beleggen en uitlenen. In 1661 verstrekte men 3000 gulden aan de Staten van het Kwartier van Zutphen. Omstreeks 1680 stond ca. 4.500 gulden uit onder particulieren.

De gasthuismeester werd benoemd door de magistraat, aan wie jaarlijks rekening en verantwoording moest worden afgelegd. In 1375 was aan het Gasthuis een officie van de Heilige geest verbonden en werd het beheerd door het Heilige Geest-gilde. De beheerder noemde zich derhalve 'procurator des heyligen geistes'. In 1494 waren er twee gasthuismeesters, die zich 'provisores ind gasthusmeisteren' noemden. De magistraat was eigenlijk oppergasthuismeester, en één van haar leden adjunct-gasthuismeester. Zie verder: Klootsema, J. De geschiedenis van het Gasthuisfonds te Doetinchem, etc. [Doetinchem, 1921].

De Gasthuis-charters maakten oorspronkelijk deel uit van de chartercollectie van de stad, onder de nummers 1-4, 7, 40-179. Zie de regesten 4, 5, 10, 79-226. Deze akten zijn thans ondergebracht in de rubrieken, waarop zij betrekking hebben. Sommige charters, die ogenschijnlijk geen verband met het Gasthuis houden, zijn meestal retroacta bij akten betreffende verwerving van onroerend goed en jaarrenten. Deze zijn ondergebracht in de rubriek 'Stukken waarvan het verband niet duidelijk is'.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1341-1815
Auteur:
D. Bunskoeke, G. Dinkla, P. Meerdink, regesten: J.F. Bijleveld
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
48,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0261 Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0261