erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Commissie tot ontbinding der marke van dorp & dorpbuurt en rechtso... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991

0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De archiefvormer
De archieven
Inventaris
Gedeponeerde archieven
Commissie tot ontbinding der marke van dorp & dorpbuurt en rechtsopvolgers
0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991
Inventaris
Gedeponeerde archieven
Commissie tot ontbinding der marke van dorp & dorpbuurt en rechtsopvolgers
Datering:
1832-1917
NB:
Voor algemene maatregelen betreffende markegronden en de opheffing en verdeling van marken, zie Gemeentesecretarie onder Grondgebied. Geërfdenprotcollen 1679-1834 bevinden zich in het bestand Oude bestuursarchivalia van Winterswijk, inv.nrs. 4, 5. Het plan van verdeling der markengronden van Dorp & Dorpboer dateert van 1839. De verdeling kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van een Commissie tot Ontbinding. Zij droeg in 1863 het resterende kapitaal en het beheer van de onverdeelde wegen, werken en veengronden over aan het college van Burgemeester & Wethouders, dat een Commissie van Beheer aanstelde. De taken werden in 1895 overgenomen door de gemeentelijke opzichter voor Wegen & Werken, die aanvankelijk evenals zijn voorgangers van zijn beheer afzonderlijk rekening & verantwoording aflegde. Het beheer van markewegen, particuliere en gemeentelijke wegen werd uiteindelijk onder één regeling gebracht door een gemeentelijke Wegencommissie in de periode 1923-1926.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1808-1991
Auteur:
P. Meerdink, R. Wartena, F. van Geijn, A. Kuiper
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
114,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0263 Gemeentebestuur Winterswijk, 1808-1991
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0263
Trefwoorden: