erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Sectie A, Meddo (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Kaartenverzameling en overige documentatie betreffende marke...

0645 Kaartenverzameling en overige documentatie betreffende markenverdelingen te Winterswijk, 1839-1899

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De markenverdeling
De collectie.
Kaarten
Sectie A, Meddo
0645 Kaartenverzameling en overige documentatie betreffende markenverdelingen te Winterswijk, 1839-1899
Kaarten
Sectie A, Meddo
Datering:
1857, 1871. Kopieen
NB:
De kadastrale secties A 1e t/m 16e blad, H 1e en 2e blad en I 5e blad zijn verwerkt in de verdelingskaarten 1 t/m 19, waarvan de nrs. 7 en 11 ontbreken.

De marke van Meddo werd verdeeld in 1858. Na de verdeling bleef een commissie aan ter beheer van de voormalige markenwegen en waterleidingen, bruggen en duikers. In de de jaren twintig van de 20e eeuw werd het echter steeds moeilijker om de bijdragen in de kosten van reparatie en onderhoud te innen. De markenwegen gingen merendeels over in eigendom van de burgerlijke gemeente. De kaarten en registers van de verdeling van de marke van Meddo bleven berusten bij de laatste secretaris en diens nazaten. De gemeentelijk opzichter buitengebied heeft deze kaartbladen in de jaren ''70 gekopieerd.Zie ook : Beskers, R. en L. Overkamp. Meddo deel 3. Winterswijk 2010

Kenmerken

Datering:
1839-1899
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
2,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0645 Kaartenverzameling en overige documentatie betreffende markenverdelingen te Winterswijk, 1839-1899
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0645