erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
5 Onderhandse machtiging voor J.B. Nijenhuis te Winterswijk door mr... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Commissie van toezicht van de Mark van Brinkheurne, 1865-1925

0819 Commissie van toezicht van de Mark van Brinkheurne, 1865-1925

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De marke van Brinkheurne te Winterswijk werd ten oosten begrensd door de marke van Kotten, ten zuiden door de marke Woold en ten westen door de marke van Dorp & Dorpbuurt. Hoewel in het plaatselijk dialect veelal het woord 'marke' gebruikelijk is, wordt in de Brinkheurnse stukken steeds melding gemaakt van 'mark'.

De naam van de buurtschap gaat waarschijnlijk terug op een aantal boerderijen nabij een brink, waarvan de naam voortleeft in die van boerderij 't Brinke vlakbij de voormalige buurtschool.
Het naamdeel 'heurne' (hoek) kan verband houden met de enigszins afzonderlijke ligging, maar het verwante woord 'hook' staat ook voor een kleine gemeenschap van onderling op elkaar aangewezen buren. Uit deze kern ontstond mogelijk de huidige buurtschap.

De aangrenzende buurtschap Kotten vormde oorspronkelijk een gemeenschappelijke marke met de Südlohnse buurtschap Nichtern in het aangrenzende Münsterland, onder het gezag van de heer van Oeding aldaar als markerichter. In 1828 werd het grondgebied van de buurtschap Kotten kadastraal samengevoegd met dat van de Brinkheurne tot sectie D van de kadastrale gemeente Winterswijk.

Bij de verdeling van de gronden van de marke Brinkheurne in 1864 werd vastgelegd, dat een commissie van toezicht zou worden ingesteld. Zij werd belast met het beheer van de onverdeelde gronden, wegen, waterleidingen, bruggen en duikers. De kosten van herstel en onderhoud werden omgeslagen over de grondeigenaren op basis van de hoeveelheid verworven markegrond. In de eerste helft van de 20e eeuw werd het onderhoud van de voormalige markenwegen overgenomen door de gemeente Winterswijk.

Een ongedateerd concept van het Plan van verdeling is aanwezig in bestand 0263 gemeentebestuur van Winterswijk 1808-1991, zie Grondgebied, Marken.
Voor het grondgebied zie ook:
- bestand 0645 Kaarten van markedelingen in de gemeente Winterswijk, zie Sectie D.
- bestand 0608 Kadastrale Kaarten, zie Gemeente Winterswijk, Sectie D
J.H. Sikkink was jarenlang opzichter Buitengebied van de gemeente Winterswijk. Hij genoot door zijn kontaktuele eigenschappen en zijn grote kennis van de plaatselijke buurtschappen, hun bewoners, zeden en gebruiken veel vertrouwen in de plaatselijke plattelandsgemeenschap. Nazaten van voormalige leden van markenbesturen en verdelingscommissies gaven hem derhalve kaarten en verdelingsadministratie van Winterswijkse marken ter inzage en reproductie.

De hierna beschreven bescheiden werden hem waarschijnlijk ter beschikking gesteld of geschonken door nazaten van J.B. Nijenhuis (1848-1912), die omstreeks 1900 woonachtig was op de boerderij ''Sieverdink'' in de Brinkheurne. De inventarisnrs. 5 en 6 betreffen waarschijnlijk afgedwaalde privébescheiden. Alle stukken bevonden zich bij de collectie markenkaarten en markendocumentatie van de gemeente Winterswijk in Sikkink's werkkamer.
De omvang van dit archief bedraagt 0,125 strekkende meter.

Doetinchem, februari 2010

P. Meerdink
Plaatsingslijst
5 Onderhandse machtiging voor J.B. Nijenhuis te Winterswijk door mr. H.C.J. Willink, W. Paschen en de weduwe Roelvink-Paschen aldaar als geërfden van het Waterschap van de Oude IJssel om hen te vertegenwoordigen en namens hen te handelen op de vergadering van het Waterschap d.d. 16 februari te Varsseveld, 1905
0819 Commissie van toezicht van de Mark van Brinkheurne, 1865-1925
Plaatsingslijst
5
Onderhandse machtiging voor J.B. Nijenhuis te Winterswijk door mr. H.C.J. Willink, W. Paschen en de weduwe Roelvink-Paschen aldaar als geërfden van het Waterschap van de Oude IJssel om hen te vertegenwoordigen en namens hen te handelen op de vergadering van het Waterschap d.d. 16 februari te Varsseveld, 1905
Datering:
1905
Omvang:
1 stuk
NB:
Waarschijnlijk een afgedwaald stuk uit de persoonlijke administratie van J.B. Nijenhuis. De volmachtgevers worden niet vermeld bij de aangeslagen geërfden van de voormalige mark Brinkheurne.

Kenmerken

Datering:
1865-1925
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Winterswijk
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0819 Commissie van toezicht van de Mark van Brinkheurne, 1865-1925
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0819