erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
40 Tekeningen behorende bij de hinderwetvergunning, 1993 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Zuiveringschap Zuid-West Overijssel

1434 Zuiveringschap Zuid-West Overijssel

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 2016 is het archief 1434 Zuiveringsschap West-Overijssel (ZWO), (1956) 1970-1996, in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel geselecteerd en geïnventariseerd.

Daarnaast is de collectie 'Losse stukken' geïnventariseerd en de bestanden zijn aan de betreffende archieven toegevoegd. Tijdens deze bewerking is in het archief 1434 Zuiveringschap West-Overijssel het dossier, inv.nr. 126, opgenomen.

Het archief is materieel verzorgd en bevat 126 inventarisnummers.
Het archief beslaat de periode van 1970-1996. Ook zijn er enige dossiers aanwezig uit de periode 1956-1969. Het archief bevat voornamelijk bestemmingsplannen, rioleringsplannen, en bouwvergunningen.
Inventaris
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Holten-Markelo (Schipbeek)
40 Tekeningen behorende bij de hinderwetvergunning, 1993
1434 Zuiveringschap Zuid-West Overijssel
Inventaris
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Holten-Markelo (Schipbeek)
40
Tekeningen behorende bij de hinderwetvergunning, 1993
Datering:
1993
Omvang:
1 omslag
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078

Kenmerken

Auteur:
Doetinchem, 2017. Doc Factory
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
3,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1434 Zuiveringschap Zuid-West Overijssel
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1434